Kies uw kerk
banner

Advent staat voor de deur

De Advent periode staat weer voor de deur. Dat is een tijd van bezinning naar het Kerstfeest toe.

Die bezinning willen we u heel graag aanbieden in onze parochie en dat doen we in de vorm van vier Adventwakes.

Op de dinsdagavonden van 29 november, 6, 13 en 20 december bent u heel hartelijk welkom in de Kapel van St. Joris, waar we met teksten, gebed, muziek, een beeldmeditatie en het ontsteken van licht stil staan bij de voorbereiding van Kerstmis.

De wakes beginnen om 19.00 uur, en de ingang is aan de Gasthuisstraat.

Deze week: Uitkijken naar... 1ste week advent

Vol verwachting, op het puntje van onze stoel kijken wij uit naar het wonder dat wij ook dit jaar weer gedenken: dat Gods Woord onder ons kwam wonen in de gedaante van een mens, een mens als wij.
Advent is waakzaam zijn, oog hebben voor…, uitkijken naar tekenen die er zijn, elke dag.
Zo kunnen we God herkennen, Hem ervaren in het leven van elke dag.
Dat betekent dat we onze ogen en oren gericht moeten gebruiken en fijn moeten afstellen. Dan kunnen we Hem herkennen in het spreken, in het werk en de inzet van mensen om ons heen. Dáár moeten we oog voor hebben, dáárop moeten we waakzaam, attent zijn…

Gebed
Laat ons bidden…
Om uw woord, om Jezus Christus, is het ons te doen, goede God.
Wie anders zouden wij van U verwachten?
Hij is uw hart, uw zoon, uw mededogen,
Hij is uw ogen, Hij heeft ons gezien, Hij is uw mond,
Hij spreekt ons aan en in zijn woorden ontvangen en kennen wij U.
Wij bidden U om deze mens,
want wie Hem ziet, aanschouwt U , Vader,
en dat is genoeg voor ons,
voor deze wereld en voor alle tijden. Amen.

Waankzaam zijn: Het komen van God al herkennen in deze wereld.

Waankzaam zijn: Het komen van God al herkennen in deze wereld.

Hij wacht ook op ons. Hij kijkt naar ons uit. Hij kijkt uit naar onze aandacht voor de naaste, de vriend, de vreemdeling

Hij wacht ook op ons. Hij kijkt naar ons uit. Hij kijkt uit naar onze aandacht voor de naaste, de vriend, de vreemdeling

Adventsgedachte


Advent, is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht:
een wereld waar het licht is.

Advent, is kijken naar wat komt,
zoals toen lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor Vrede.

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in,
die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen…

Afgelopen zondag hoorden we een fragment van de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus.

Hij zei: “De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht.”

Aan dit begin van de reis door de Adventstijd kun je jezelf de volgende vraag stellen: wil ik een drager zijn van het licht dat vrede brengt?

Paulus nodigt ons daartoe uit, om ons te wapenen met het Licht, om lichtdrager te worden.

Op andere plaatsen in de Bijbel beschrijft hij dit licht in fijnere details. Het is een licht van waarheid, rechtvaardigheid, geloof en bevrijding.

Deze vier eigenschappen van het licht dat je in je draagt, scheppen vrede. Vrede in jezélf en vrede in de wereld.

Wanneer we nu en in de komende periode bij onszelf naar binnen keren, kunnen we zoeken naar dit licht. Misschien zit het onder een laag van duisternis, angst, woede, wanhoop of wrok. Deze gevoelens kunnen het licht in ons binnenste verhullen, maar nooit volledig doven.

We moeten dan naar een diepere laag in onszelf: daar waar we een verlangen ontmoeten om te leven volgens het licht van de vrede; daar waar onze motivatie zetelt om ons in te zetten voor waarheid, rechtvaardigheid, geloof en bevrijding.

Daar, op die plek, brandt het licht. Daar vind je vredevolle ‘wapens’ waarmee we op weg kunnen gaan. Ze zijn ons gegeven door het Licht dat voor ons in de wereld kwam.

Treden wij in zijn voetsporen om ook drager te worden? Drager van het Licht dat vrede geeft?

Publicatiedatum: 11 november 2022