Kies uw kerk
banner

Adventswake in de kapel van Sint Joris op 20 december

Advent met als thema: Kind van het Licht.

We gaan het licht present stellen, dat klinkt in deze dagen niet heel ingewikkeld. We hebben de adventskrans tot Kerstmis gebrand, nu verlichten kaarsen en misschien verschillende soorten kerstverlichting het huis en de plaatsen  waar wij regelmatig komen. Er is licht genoeg.
Bij het present stellen van het Licht, gaat het om méér dan de verlichting van deze dagen.
Er is ons een Kind geboren, van Licht en Vrede, dat Licht mogen en moeten wij present stellen.
Dat Licht , dat Kind, vraagt aan ons om het een gezicht te geven. Want dat stopt niet op 26 december met schijnen. Ook zou de boodschap van Licht en Vrede na die dag niet verstomd mogen zijn.

Wees niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is

Wees niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is

Kind van hoop, wees ons nabij

Kind van hoop, wees ons nabij

Kerst in Birma: (door René Hornikx)


Jaren geleden las ik een verhaal over een lichtje dat indruk maakte. Het ging over een man die in een Japans concentratiekamp gevangen zat. Met vele anderen samen, niet alleen achter prikkeldraad, maar ook in wanhoop en uitzichtloosheid. Zou er ooit een einde komen aan hun lot? Zouden ze ooit nog vrijheid en vrede kennen?
De man had een klein stukje kaars bewaard. Hij wilde het opeten als de honger te zwaar zou worden. Zo was dat stukje kaars een houvast voor hem dat hij bewaakte en dat hem overeind hield ondanks alle vernederingen en lichamelijke uitputting.
Toen werd het Kerstmis. Een van de andere gevangenen wist dat het kerstnacht was. In die nacht, toen ze allen met hun gedachten thuis waren en zich afvroegen of ze volgend jaar met Kerstmis zelf thuis zouden zijn, stak hij zijn kaars aan. Zijn laatste redmiddel en houvast tegen de wanhoop, tegen de honger, liet hij opbranden. Alle gevangenen van zijn barak verzamelden zich rond de brandende kaars, putten hoop uit dat licht. Een predikant onder hen citeerde uit zijn hoofd de Bijbelverhalen van Kerstmis: Licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis, licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kan het licht niet overwinnen. En toen de kaars al lang op en uit was, brandde het licht nog in hun hart en gaf hun kracht om het vol te houden.

Wat in het donker leek verloren, wordt weer aan het licht gebracht: Christus wordt geboren

Wat in het donker leek verloren, wordt weer aan het licht gebracht: Christus wordt geboren

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag

Laat ons bidden:

Dat er Licht mag zijn: licht  in onze ogen, dat we elkaar kunnen zien, zo goed als nieuw.
Licht in ons hart: dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten: dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid mag heersen.

Licht in onze relaties: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Wij bidden dat er licht mag zijn in onze gemeenschap, om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen met geloof in Hem die zegt:
Ik ben het licht van de wereld, vandaag en alle andere dagen, tot in eeuwigheid.

God, uw licht is niet te doven. We vragen U: laat uw Licht schijnen voor alle mensen op aarde.
Dan zal er gerechtigheid en vrede zijn, nooit meer duisternis,
We vragen het U in naam van Jezus, het Kind van het Licht.

Eindelijk Kerstmis: het licht in zicht.

Door de openstaande staldeur kiert een warm gespreid bedje en een roze wolk.
Buiten is het nog aardedonker, weerspiegeling van een wereld waar zelfs een pasgeborene geen vertederende blik en hoop op toekomst weet los te maken. En de mensen, de blik vertwijfeld omhoog, denken: lief kindje, maar een Vredevorst??
Dit is het moment, net voor het Kerstmis gaat worden. De blikrichting is goed maar ze voelen het nog niet, de zegenende hand die hen aan zal raken en het vurige vertrouwen geeft: dit Kind is de beloofde Vredevorst! Wie zich laat raken door die hand ontdekt nieuwe vrede en liefde die straalt als morgenrood!

Publicatiedatum: 21 december 2021