Kies uw kerk
banner

Aktie Kerkbalans 2021

Het zijn bijzondere tijden. Vorig jaar in januari sprak ik hier vanaf deze plaats met u over het sociale aspect van kerkzijn, het samenzijn, het met elkaar verbonden zijn, het samen kerk vieren. Hoe anders is de werkelijkheid nu.  

De coronapandemie houdt ons allen in de greep. Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren. Maar nog is het einde niet in zicht… De gevolgen van de pandemie zijn zwaarder dan ooit. De lockdown duurt voort. Varianten van het virus maken het nog zorgelijker

Kortom, het zijn zware en verdrietige tijden voor ons allemaal. Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gewoon bij elkaar komen.

Met dat in het achterhoofd begon afgelopen week in het hele land de Actie Kerkbalans. Dit weekeinde hier bij ons in Oirschot en Spoordonk.    Waarom zou je voor je kerk geven, in een tijd waarin gezamenlijke kerkdiensten, samen zingen en bij elkaar komen, niet of nauwelijks mogelijk is. Echter door het gemis, beseffen we des te meer, hoe belangrijk de kerk voor ons is.

Temidden van alle onmogelijkheden wordt ook verrassend duidelijk waar samenleving en kerk wél toe in staat zijn. Jongeren staan op om ouderen te helpen. Vrijwilligers springen in op plekken waar er een tekort is aan reguliere zorg. De diensten in onze kerk worden gaande gehouden, o.a. met inzet van kerk-tv. Het pastoraat gaat door, al moet het soms met de deur op een kier. 

Het is prachtig om te zien hoe ook de kerk in het ‘nieuwe normaal’ deze bevlogenheid blijft vasthouden. Kwetsbare mensen mogen blijvend op aandacht rekenen. Omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van de ander. Het is daarom niet zomaar iets. Door naar elkaar om te zien, maken wij concreet dat de mens niet wegkijkt. Belangstelling voor de ander. Het biedt nieuw perspectief. Omzien naar elkaar laat zien dat iedereen er bij hoort. Een plek voor iedereen, dat is nu precies wat de kerk wil zijn.

Alle extra kosten die dit pastorale en diaconale werk met zich meebrengt, nemen we als kerk zonder aarzelen voor onze rekening. En dat terwijl er toch echt minder geld binnenkomt.

Alvorens een aantal  financiële cijfers eerst een paar absolute getallen van Oirschot-Spoordonk.                                                                          Na eerder uitgesteld te hebben zagen we eind augustus en in september de gelegenheid, om een viertal bijzondere communievieringen te doen, niet in de kerk, maar in de pastorietuin. Sfeervolle vieringen, anders dan anders, dat wel, maar waardoor ze waarschijnlijk nog lang in ons geheugen zullen blijven. In totaal deden 30 kinderen hun Eerste Communie. De Vormelingen waren minder fortuinlijk. Extra coronamaatregelingen noodzaakten ons het Vormsel door te schuiven naar hopelijk ergens dit jaar. Daarnaast waren er 29 dopen en 45 uitvaarten.

Het afgelopen jaar heeft ook, het via de televisie betrokken zijn bij een kerkdienst, een vlucht genomen. Een aantal bijzondere vieringen zoals Allerzielen, Wereldlichtjesdag en Kerstmis deden we alléén digitaal. Deze vieringen zonden we online op de televisie uit, via 1FM, de lokale omroep Oirschot. De uitzendingen werden en worden goed bekeken. Op een later moment terugkijken kan ook, via de website van de parochie.

Ook de komende tijd zullen we, om zoveel mogelijk mensen te bereiken, de digitale middelen volop inzetten, Dat betekent, dat we daar ook in zullen investeren. Daarnaast zullen we de kerk ook buiten de reguliere kerkdiensten meer openstellen. Zo is de basiliek op dit moment al, elke zondagmiddag open, zodat u gewoon eens binnen kunt lopen om er te bidden of om een moment van rust en reflectie te ervaren.

Dan wat financiële cijfers: De kerkbijdragen voor de parochie St. Odulphus van  Brabant daalden in 2020 met 2% t.o.v. een jaar eerder tot een bedrag van  € 204.000,- . De opbrengsten uit collecten en stipendia halveerden. De gevolgen van corona lieten zich hier het sterkst voelen. Deze daling van 50% betekende een verminderde opbrengst van € 43.000,-  De verklaring is eenvoudig, we kunnen niet op de vertrouwde manier collecteren. U kunt echter bij het zien en volgen van de dienst op de tv gebruik maken van een app op uw telefoon, genaamd GIVT waardoor u op een heel eenvoudige manier uw bijdrage kunt doen. Tegenover deze dalingen staat een sterke stijging van de opbrengst van kaarsengeld met € 27.000,-- . Het zal u niet bevreemden dat dit vooral aan de kapel van de H. Eik is toe te schrijven. U, tezamen met heel veel andere mensen heeft de weg naar de kapel wel weten te vinden.

Dan de kostenkant. De kosten komen over geheel 2020 lager uit. Zo zijn de kosten van kerkmusici en koren minder. Dat geldt ook voor kosten van de vele werkgroepen die minder ingezet konden worden. Hun talenten op de vele terreinen waar de kerk actief is, gaan echter niet verloren. We hopen mettertijd weer een beroep op hen te mogen doen. Nieuwe vrijwilligers zijn daarenboven altijd welkom. Ieder van u heeft talenten en dat talent op welk gebied dan ook kunnen we zeker gebruiken. Laat het ons weten. Maar we hadden het over de kosten. Een meevaller zijn ook de lagere energiekosten als gevolg van de zachte winter afgelopen jaar. Bij een gelijkblijvende reservering voor Groot Onderhoud zijn de totale kosten ca € 35.000,- lager dan in 2019.

Samenvattend betekent dit dat de opbrengsten en kosten over 2020 redelijk met elkaar in evenwicht zijn. Geen reden tot ontevredenheid, echter er blijft voor de parochie toch ook reden genoeg om de cijfers goed te blijven volgen en scherp aan de wind te varen. U weet immers dat parochies géén euro subsidie krijgen. Wij zijn afhankelijk van de financiële bijdragen van onze leden, onze parochianen en allen die de kerk een warm hart toedragen.

Met de actie Kerkbalans nodigen we de parochianen dan ook nadrukkelijk uit een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De actie Kerkbalans verloopt dit jaar wel wat anders als andere jaren. Om de grote groep vrijwilligers niet onnodig risico’s te laten lopen met Corona, hebben we er dit jaar voor gekozen om de Actie Kerkbalans anders aan te pakken. We zijn zuinig op onze vrijwilligers. Geen aftrapbijeenkomst in de Enck of elders. Nee, de hoofdcontactpersonen en die weten het al, zullen zorgen dat alle materialen bij de ruim 120 contactpersonen komen. Deze grote groep vrijwilligers, die normaliter op pad gaan en de brieven met informatie persoonlijk bij u thuis bezorgen, zullen dit jaar de brieven in uw brievenbus stoppen. Dat is het meest corona-proof. Andere jaren werden de enveloppen een week later weer opgehaald. Ook dat kan en doen we dit jaar niet en dus anders. We verzoeken iedereen, elke parochiaan, die géén doorlopende machtiging heeft afgegeven, om de enveloppe zélf af te geven bij het Parochiesecretariaat aan de Nieuwstraat 17, binnen of in de brievenbus of en dat is een andere mogelijkheid de enveloppe dichtgeplakt in een brievenbus van Postnl te stoppen, zeg maar de PTT. Een postzegel is niet nodig.  Voor alle duidelijkheid dus, er worden dit jaar geen enveloppen opgehaald.

We zijn vaak zo bescheiden in de kerk, en dat past ook bij ons, terwijl wat we doen van grote betekenis is, ook maatschappelijk.                        Daarom de Actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Het geeft ons een steun in de rug om ‘omzien naar elkaar’ vol te kunnen houden.

Dank u wel.

Publicatiedatum: 25 januari 2021