Kies uw kerk
banner

Bedankwoord Pastor Wilfred van Nunen ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum

Op 1 november, Allerheiligen, was het precies 25 jaar geleden dat ik als pastor in dienst ben gekomen van de parochies van Best en Oirschot. De pastoraatsgroep had een prachtige viering voorbereid, het Bernadettekoor zong mooie bijpassende liederen en bovenal… heel veel mensen waren naar de kerk gekomen. Het werd een hartverwarmende viering met veel gemeenschapszin! Hoogtepunt was het in ontvangst mogen nemen van een nieuwe, door Toos Habraken gemaakte diakenstola, met vissen en een groene kerk erop afgebeeld. Ook tijdens de drukbezochte receptie in “De Beurs”, maar ook thuis in de brievenbus, mocht ik heel veel felicitaties in ontvangst nemen. Ik voel me dan ook gedragen en gesterkt om de toekomst in onze mooie parochie met veel zin en vertrouwen tegemoet te zien. Samen met u allemaal!

Iedereen hartelijk dank voor alle lieve woorden en hartelijke attenties, ook namens Marga en ons gezin. Allerheiligen 2021 is voor ons een onvergetelijke dag geworden!

  Pastor Wilfred van Nunen

Publicatiedatum: 10 november 2021