Kies uw kerk
banner

Wake in deze veertigdagen tijd

Bevrijd van afgunst en hebzucht  scheppen we ruimte  voor geluk in overvloed. 	Bert Clarhout

Bevrijd van afgunst en hebzucht scheppen we ruimte voor geluk in overvloed. Bert Clarhout

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.	 	Nelson Mandela

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden. Nelson Mandela

Een kleine beleving van het thema: Bevrijd

MEDITATIEVERHAAL:
Haar man stond op in haar hart:
Op een ochtend kwam een vrouw de ruimte binnen. Hier hadden zich mensen verzameld die een dierbare hadden verloren. Ze droeg een lange regenjas. Ze keek niemand aan. Ging op een stoel dicht bij de deur zitten. Het gesprek viel stil, doodstil. Een jonge weduwe vroeg haar of ze koffie of thee wilde. Ze reageerde niet. Het bleef stil, een ongemakkelijke situatie. Iemand anders bood haar aan iets te drinken. Geen reactie.
De jonge weduwe keek naar haar en zei: ‘U heeft veel verdriet nu uw man is overleden’. Haar hoofd ging omhoog, in haar richting en ze vertelde op fluistertoon over haar man, over zijn lange ziekbed, de zorg die ze om hem had en zijn verzorging. Iedereen luisterde. Hoe meer ruimte ze kreeg om te vertellen, hoe meer ze over haar man deelde, wie hij voor haar was en wat hij voor anderen had gedaan. We kregen een mooi beeld van haar man. Hij ging voor ons leven. Opeens stond ze op, deed haar regenjas uit en vertelde honderduit. Aan het einde van de bijeenkomst dankte ze iedereen, stond op, trok haar jas aan en ging als herrezen naar huis.
We zeiden tegen elkaar: ‘Met Pasen spreken we over de verrijzenis van Jezus. Dit was nu een echte verrijzenis. Haar man stond op in haar hart. En toen dat was gebeurd, was ze krachtig genoeg om haar weg te gaan.

 

GEBED:
Goede God, U weet dat ons leven ons lief is, alles hebben we er over om gezond te blijven. We denken daarbij te veel aan onszelf.
Wij vragen U: leer ons door uw Woord verder te kijken dan eigen belang,
en maak ons vrij van de druk om ons leven veilig te stellen.
Dit vragen we U voor vandaag en tot in uw eeuwigheid. Amen

 

Publicatiedatum: 02 april 2020