Kies uw kerk
banner

Eerste zondag Veertigdagentijd, 25/26 februari 2023


Aan het begin van deze viering kijken we een ogenblik naar het Hongerdoek. Het is gemaakt door de Nigeriaanse kunstenaar Emeka Udemba. De basis van het doek zijn krantenknipsels. Krantenberichten geven vooral feiten weer, maar vaak zijn het halve waarheden. Door de stukken over elkaar heen te plakken is een beeld ontstaan van een lappendeken. Daar overheen heeft de kunstenaar geschilderd met zachte pasteltinten. Zo zien we onder andere armen die zich uitstrekken en de aarde vasthouden. Het doek heeft de pakkende naam gekregen: wat is ons heilig? Deze vraag is ook het thema van de bijbellezingen. Vandaag zullen we horen in de Eerste Lezing hoe God de aarde en al wat daarop is gemaakt heeft. Ook de mens. De mens mag van alles genieten, maar er zijn grenzen. De boom van kennis van goed en kwaad staat als een soort “grenspaal” in het paradijs. Alsof die wil zeggen: respecteer de aarde en denk eraan dat deze niet van jou, maar van mij is. Maar de mens vervalt tot zonde. Hij wil zich álles toe-eigenen. De zonde is, dat niets hem nog heilig is. En deze levenshouding is funest. We zien het ook in onze dagen. In het evangelie horen we het bekende verhaal van Jezus, die in de woestijn beproefd wordt. Hem lukt het de verlokkingen van macht, bezit en een gestreeld ego te weerstaan. Willen wij Hem daarin volgen?

Publicatiedatum: 02 maart 2023