Kies uw kerk
banner

Huiskamer van Oirschot en wens in de wensboom van Rotaryclub ingelost

feestelijke opening

Dinsdagmorgen vond de feestelijke opening plaats van de gezellige ontmoetingsruimte voor alle mensen, die behoefte hebben aan gezelligheid en contact met anderen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Om 10.00 verrichtte pastoor Leendert Spijkers de opening met het doorknippen van het gekleurde lint voor de toegangsdeur van de Sint-Joriskapel. Het was gezellig druk rondom het pleintje en de muzikale klanken van Jannes van de Velde, Hans van den Boomen en Theo Franken gaven het geheel een tintje nostalgie. De “Meidenband mee Veul Vent” vertrok na de korte openingsceremonie naar de markt om daar op een muzikale manier mensen te wijzen op de nieuwe plek van samenkomst.

Na een korte begroeting en de uitnodiging van de pastoor om bij binnenkomst vooral te letten op het symbolische door Leo Schepens gemaakte en geschonken schilderij, werd het vervolg van het officiële gedeelte binnen voortgezet. Daar begon Pastoor Spijkers met het bedanken van alle instanties, die betrokken zijn bij dit toch wel heel mooie initiatief, met name de leden van de initiatiefgroep, die de nodige voorbereidingen hadden getroffen voor de opening: pastor Wilfred van Nunen en Marieke Lieshout namens de parochie Sint-Odulphus van Brabant, Monique Nouwens namens Joriszorg, Dorpsondersteuner Tiny van de Ven en Ellen Rooijackers namens Centrumbuurtbeheer. Ook werd er een woord van dank gericht aan De Rotaryclub Best- Oirschot, die een spellen- annex puzzelkast mét inhoud beschikbaar stelde, aan kunstenaar Leo Schepens voor het schilderij en aan Liesbeth Cooijmans, pastoraal werkster bij de zusters Karmelietessen, die een prachtig Mariabeeld hebben geschonken .

De pastoor refereerde vervolgens aan een tekst van de heilige Titus Brandsma, waarin opgeroepen werd om vooral in positieve zin te letten op de ander, zodat de wereld een mooiere, vertrouwdere plaats wordt om elkaar te vinden en vooral te ontmoeten. De “huiskamer” heeft als doel om gezelligheid te bieden. We realiseren dit door elkaar te ontmoeten, te buurten met gastvrije vrijwilligers en elkaar. Natuurlijk gaat dit het beste onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij de opening waren er ruim honderd mensen, maar met een aantal minder de komende dagen is de organisatie ook dik tevreden.
Dankzij de 25 enthousiaste  vrijwilligers die zich nu reeds aangemeld hebben kan het project meteen van start gaan en zijn de openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur, donderdagmiddag van 14.30-16.30 uur en zondagmiddag van 14.30-16.30 uur. De entree van de Sint Joriskapel is aan de zijkant bij de hoofdingang aan de Gasthuisstraat 25. Van harte welkom!

Wens in wensboom Rotary in vervulling

Dinsdag 12 juli was het dan zover. Met de opening van de nieuwe huiskamer van Oirschot, werd ook de puzzel-ruil-kast in gebruik genomen.

Dorpsondersteuner Tiny van de Ven, had deze kast als wens ingediend in de inmiddels traditionele wensboom van de Rotaryclub Best-Oirschot. De wensboom wordt jaarlijks in de adventstijd om beurten in Oirschot en Best geplaatst en bewoners kunnen daar allerlei wensen in uiten. Omdat we toen nog midden in de Corona-tijd zaten en er veel thuis gepuzzeld werd, leek het Tiny een goed idee om een ruilkast in te richten..

Immers wanneer een puzzel eenmaal gelegd is, is de lol er wel zo’n beetje af. Een prima idee vond ook de Rotary dus er werden puzzels ingezameld en op Marktplaats een geschikte kast gekocht, voornamelijk dus hergebruik, helemaal in de tijdgeest. Lang is nog gezocht naar de juiste plek, maar een betere dan hier, in de voormalige kapel van Sint Joris, kan haast niet. Vandaar dat Els Barnhoorn, René Meeuwissen en Gerard Vinke namens de Rotary op 12 juli de puzzel-ruil-kast officieel kwamen overdragen.

Tijdens zijn openingswoord refereerde Pastoor Leendert Spijkers er ook aan, evenwel met de opmerking dat nu Corona achter ons ligt, mensen niet meer alleen thuis hoeven te puzzelen, maar weer samen spelletjes kunnen doen. Die mogen er dus wel wat meer in de kast. De Rotaryclub zal dit ter harte nemen!

Publicatiedatum: 15 juli 2022