Kies uw kerk
banner

Laudato Si' jaar in 2020

Dit jaar is door paus Franciscus uitgeroepen tot laudato Si' jaar.
Daarmee worden geloofsgemeenschappen en individuele gelovigen opgeroepen
om oog te hebben voor de ecologische crisis. Op de website van Katholiek
Leven is een podcast gepubliceerd van een gesprek met diaken Wilfred van
Nunen over dit onderwerp.
 U kunt deze via de volgende link beluisteren:

https://www.katholiekleven.nl/podcasts/geloven-hoe-zit-dat-podcasts/het-evangelie-van-de-schepping-gods-blijde-boodschap

Publicatiedatum: 10 november 2020