Kies uw kerk
banner

Nieuwe encycliek: Fratelli Tutti (“allen broeders”)

Nieuwe encycliek: Fratelli Tutti (“allen broeders”)

Onlangs, op de feestdag van Franciscus van Assisi, werd de nieuwe encycliek “Fratelli Tutti” (“allen broeders”) van paus Franciscus gepubliceerd. Hierin pleit de paus, zich bezinnend op ons leven in de huidige coronacrisis, voor een andere manier van omgaan met elkaar. De parabel van de barmhartige Samaritaan neemt een centrale plaats in. Voor een korte samenvatting van deze encycliek:

https://www.aartsbisdom.nl/paus-franciscus-publiceert-encycliek-fratelli-tutti/

https://kro-ncrv.nl/fratelli-tutti-gepubliceerd

Publicatiedatum: 23 oktober 2020