Kies uw kerk
banner

NIEUWSTE CORONAMAATREGELEN

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.K. Kerk worden voorlopig vanaf 17.00 uur tot de volgende ochtend 05.00 uur géén vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Voor de vieringen die wel kunnen doorgaan, geldt het volgende: Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden, dus bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het tussentijds verplaatsen. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Het besluit om met Kerstmis ná 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.

Publicatiedatum: 12 december 2021