Kies uw kerk
banner

Viering en concert C'est la Vie voor de Oekraïners in Oirschot, De Beerzen, Best en Spoordonk.

Viering speciaal voor de vluchtelingen uit Oekraïne met gebed, verbindingsvuur, verbindende teksten en zang van jongenskoor Dzvinochok die hier 10 jaar geleden optraden. Alle teksten staan vertaald in het boekje van de viering.

Welkomstwoord in de viering: pastoor Leendert Spijkers

Van harte welkom beste mensen in deze bijzondere viering. Welkom op de eerste plaats aan onze broeders en zusters uit Oekraïne, die hun vaderland hebben moeten verlaten vanwege het dreigende oorlogsgeweld. Op 24 februari veranderde het leven voor jullie ingrijpend. Vanuit de hele wereld werd er meegeleefd. De verschrikkingen van de oorlog, de vernietiging van gebouwen, dorpen en steden, en vooral het geweld tegen burgers en het intense verdriet dat hen wordt aangedaan raakt jullie tot in jullie ziel. Wat kun je dan doen? Ook wij, mede-europeanen in het vrije en veilige Nederland, voelen ons machteloos. Gelukkig zijn er mensen die opstaan in hun onmacht en in actie komen.  Mensen die geven uit solidariteit, geld en goederen. Mensen die niet alleen hun hart, maar ook hun huis openen voor vluchtelingen. Mensen die hen in het nieuwe vreemde land waar ze terecht zijn gekomen een helpende hand willen aanreiken. Ook deze mensen zijn hier. Ook u bent meer dan welkom.

Wij willen u een fijne middag aanbieden die in het teken staat van ontmoeting en ontspanning. Vanaf 14.30 uur speelt in de pastorietuin muziekgroep C’est la Vie. De mensen van het orkest hebben voor hapjes en drankjes gezorgd. Ook de kinderen zullen zich kunnen vermaken.  We hopen dat de verbondenheid die we hiermee willen uitdrukken iedereen goed mag doen.

Gebed van Franciscus van Assisi: pastor Wilfred van Nunen

Wanneer een oorlog woedt, is verzoening ver weg en lijkt vergeving onmogelijk. Toch worden wij als christenen uitgenodigd om daarin te blijven geloven. Samen met de heilige Franciscus van Assisi bidden wij om vrede.

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Slotwoord van de pastoor

Het was goed om hier samen te zijn. Om samen te bidden, samen te luisteren en stil te zijn en kaarsjes aan te maken als een teken van hoop. Hoe verschillend we ook mogen zijn, diep van binnen zijn we allemaal hetzelfde en verlangen we allemaal naar vrede, liefde, geborgenheid.

Wij nodigen iedereen uit om elkaar nog even in de kerk te ontmoeten. Er is gezorgd voort koffie en thee. Om 14.30 uur is iedereen van harte welkom in de pastorietuin, waar muziekgroep C‘est la Vie om 14.30 uur een concert zal geven. Wij wensen heel bijzonder onze Oekraïense broeders en zusters toe, dat de muziekklanken en het gezellige samenzijn de zorgen en het verdriet om de oorlog op de achtergrond plaatsen, al is het misschien voor even. Dat we mogen voelen dat het leven goed is en mooi. Iedereen van harte een fijne, gezellige middag gewenst. Als afsluiting luisteren we naar zang van Dzvinochok…

Publicatiedatum: 30 juni 2022