Kies uw kerk
banner

Wake van 22 maart

Het thema van deze wake is: Lichtpuntjes.

Al schijnt de zon voor iedereen, grijpt toch het donker om zich heen, klagen er mensen steen en been: Waar is toch licht te vinden?
Wat zou het geweldig zijn als wij hoog in hun doodswoestijn lichtende stippen zouden zijn, en zij zich weer hervinden.
Wij geloven dat God in ieders leven het licht van Pasen wilt laten schijnen. Dan kan het niet anders of we moeten elkaar helpen om zelfs de scherpste, donkerste bochten zo goed mogelijk door te komen en zo mee te helpen om veel wat dood is, weer levend te maken.

Een lichtpuntje

Ze had de hele nacht niet kunnen slapen. Van de linker- op de rechterzij en dan nog maar eens proberen op de rug, maar het wilde maar niet lukken. Vele gedachten waren door haar hoofd gegaan en dat waren niet eens vrolijke gedachten geweest. Ze had liggen tobben, zogezegd.

Pas toen het licht begon te worden, was ze in een diepe slaap gevallen en had ze angstig gedroomd. De zon kwam door de ramen, maar ze kon de warmte ervan nog niet voelen.

Zo beginnen vaak de dagen van veel mensen, voor hen is er meer duisternis dan licht.

Toch heeft God keer op keer boodschappers van licht gestuurd omdat Hij zijn mensen wilde sparen. Hij wenst ze juist licht toe en geen duisternis. In Zijn tempel wil Hij deze woorden laten klinken. Hij wil Zijn tempel sparen voor woorden die duisternis brengen omdat ze alleen maar zeggen wat er moet en niet wat er mag….!

Wij zoeken naar het Licht, het Licht dat aan het begin van onze jaartelling in de wereld is binnengekomen. Hij die door zijn manier van leven heeft laten zien hoe je als mens een lichtbrenger kunt zijn.

Er waren echter mensen die Hem niet moesten omdat ze de duisternis meer liefhadden dan het Licht. Ze hebben Hem ter dood gebracht , maar het Licht toch niet kunnen doven.

Al is de nacht soms nog zo donker, wij weten dat er na die donkere nacht toch weer licht zal zijn.

Met Pasen gaan we vieren dat de zon tóch weer opgaat en de warmte gevoeld zal worden. Aan de horizon verschijnt toch altijd weer een lichtpuntje.

Laat ons bidden:

Voor mensen kan het verschrikkelijk donker zijn, eindeloos donker.

En toch, God, mag ik van alles wat Jezus overkomen is, ook aan diepe duisternis, aflezen dat licht voor mensen het laatste woord heeft.

Ik bid U dat ik samen met anderen voor mensen in het donker, zeker ook in deze tijd, een lichtpuntje mag zijn. Amen

We kijken naar de Hongerdoek van 2021, met als titel: U geeft mijn voeten de ruimte. De eerste indruk: krachtig, dynamisch, expansief. Verdeeld in drie delen - een drieluik. Vegende lijnen, van rechtsboven naar beneden in het midden - en dan weer omhoog ... Als zwarte wollen draden - chaotisch verward, samengeperst, onlosmakelijk in het middendeel. Veel ruimte, lichte gebieden met donkere vlekken, bloemen in goudkleur... De kleuren: wit, zwart en goud ... Wat zie ik? Een menselijke voet. Een gewonde voet: het midden is gebroken en gewond. Het is een impressie van een röntgenfoto van iemand die ernstig gewond is geraakt bij een demonstratie op het ´Plein van de Waardigheid´ in Santiago in Chili in het najaar van 2019.

Sinds onze geboorte heeft U, God,
ons in uw hart gesloten,
ons uw JA-woord gegeven
als teken van onze unieke waardigheid.

Steeds opnieuw naar elkaar luisteren
en ons hart openstellen voor elkaar
leert ons elkaar te verdragen, te respecteren,
leert ons met conflicten om te gaan
en tot verzoening bereid.

Wanneer we elkaar ontmoeten op gelijk niveau
hoeven we elkaar niet de les te lezen,
hoeven we elkaar niet af te troeven.
We baseren ons immers op U, de Bron waaruit wij leven,
U erkennen wij als basis van hoop en vertrouwen.

Ook in onze pijnlijke en moeilijke momenten
kunnen wij hoop blijven houden,
elkaar steunend, het moeilijke loslatend:
stervend het volle leven tegemoet.


Henk van de Wal

Henk van de Wal

Na al de woorden en beelden van vanavond is dit bijna het einde van deze gebedswake in de veertigdagentijd naar Pasen. Graag willen we u ook om aandacht vragen voor het vastenactieproject van dit jaar met als thema:

'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. U vindt informatie over de campagne op de website van Vastenactie, op de website van de parochie en in Even bijpraten …van januari 2021.  Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! En dat ze elkaar ontmoeten.

God, U geeft onze voeten de ruimte. U bemoedigt ons met het vertrouwen, dat er een weg is uit wanhoop naar vreugde, uit verdriet naar blijdschap. Niets blijft hetzelfde als wij in beweging durven komen, stappen van vrede en gerechtigheid zetten, kiezen voor solidariteit in plaats van ik-gerichtheid. Wees met ons op onze weg naar Pasen, het feest van het nieuwe leven zoals het Jezus voor ogen stond. Zegen ons met zijn liefde, opdat het aanschijn van deze wereld de glans mag ontvangen van uw rijk van vrede. 

Publicatiedatum: 24 maart 2021