Kies uw kerk
banner

Wake van 29 maart

Het thema van deze wake is: Bevrijding.

Bevrijding….we vierden vorig jaar, zij het niet uitbundig vanwege corona,  dat we in Nederland 75 jaar geleden bevrijd werden van oorlog en verdrukking. Er was toen gelukkig geen duister meer, na vijf jaren van onmacht en verdriet. Met Pasen, komende zondag, vieren we dat Jezus is opgestaan, dat Hij de dood heeft gekeerd, Zijn licht straalt. Bevrijd van wanhoop, van doodse momenten, is Hij verrezen, opgestaan in ons hart. Het is ook met de lente zo: kleine groene blaadjes breken door de winterse aarde heen en komen tot leven. Laten we in woord en beeld ervaren hoe bevrijding voelt.

Een concentratiekamp

Ze zaten achter het prikkeldraad dat onder hoogspanning stond. De weinigen die het later nog konden navertellen, deden dat pas na lange tijd en met uiterste voorzichtigheid. Ze waren als beesten behandeld en vernederd. In alle ellende kwamen de meesten alleen nog voor zichzelf op.
In de hitte, in de regen en in de kou stonden ze op de appélplaats

En moesten ze toekijken hoe anderen gedood en gemarteld werden. God was in hun gevoel afwezig. Ze herhaalden de oproep van Jezus aan het kruis: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’
Begrijpelijk dat mensen dit in zulke omstandigheden roepen; er was immers van Zijn aanwezigheid niets te voelen.
Bonhoeffer, die ook in dat kamp zat, dacht dat het misschien kwam omdat ze de woorden in de ‘Schrift’ alleen nog maar letterlijk verstonden. Het was dan ook deze grote theoloog die in alle ellende daar, in die grote vroomheid, opriep tot openheid voor nieuwe begrippen en tot bereidheid vanzelfsprekendheden op te geven.
Wanneer Jezus dan ook zegt: ‘Wanneer ik omhoog geheven ben van de aarde zal ik alle mensen naar mij toe trekken’, dan willen wij moeite doen om dat niet letterlijk te verstaan. Misschien bedoelde Hij wel te zeggen dat Hij, loskomend van vele aardse dingen, omhoogkomt om zo mensen heel nabij te zijn.
Moge het prikkeldraad van het concentratiekamp en van onze gedachtegang verwijderd zijn, waardoor het gemakkelijker wordt om Hem te herkennen als de Verrezene.

Laat ons bidden:

God, U kent me en weet hoe gemakkelijk ik mezelf vastbijt in bepaalde betekenissen van woorden, ook in opvattingen omtrent U, zoals verrijzenis…..Deze periode op weg naar Pasen, naar léven, wil ik graag velen helpen het prikkeldraad door te knippen dat hen verhindert om een vrij mens te zijn. Amen.

Bezinning rondom het hongerdoek

We kijken naar de Hongerdoek van 2021, met als titel: U geeft mijn voeten de ruimte. De eerste indruk: krachtig, dynamisch, expansief. Verdeeld in drie delen - een drieluik. Vegende lijnen, van rechtsboven naar beneden in het midden - en dan weer omhoog ... Als zwarte wollen draden - chaotisch verward, samengeperst, onlosmakelijk in het middendeel. Veel ruimte, lichte gebieden met donkere vlekken, bloemen in goudkleur... De kleuren: wit, zwart en goud ... Wat zie ik? Een menselijke voet. Een gewonde voet: het midden is gebroken en gewond. Het is een impressie van een röntgenfoto van iemand die ernstig gewond is geraakt bij een demonstratie op het ´Plein van de Waardigheid´ in Santiago in Chili in het najaar van 2019.

In deze week van samenzijn, van dienstbaarheid,
van achterdocht, angst, vluchten en grote smart

blijven we ons focussen,
voorbij uitzichtloosheid en hopeloosheid,
op een uitweg, op leven na de dood.

In het delen van gebroken brood
ervaren wij Gods liefde
wonden van ruzie, twist, onenigheid
helen bij het samen breken van brood

Laten we elkaar de voeten wassen
niet onderdanig, maar dienstbaar.
Laten we elkaar nabij zijn
bij droefheid, bij onenigheid.

Zo versterken we elkaar
en maken een nieuw begin mogelijk,
een stap in de goede richting.
 

Scheuren waarnemen als binnenvallend licht
breuken als doorbraak voor liefdevol bestaan
negatief wordt positief, een andere kijk,
opstaan en verrijzen in leven én sterven.


Na al de woorden en beelden van vanavond is dit bijna het einde van deze gebedswake in de veertigdagentijd naar Pasen. Graag willen we u ook om aandacht vragen voor het vastenactieproject van dit jaar met als thema:

'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. U vindt informatie over de campagne op de website van Vastenactie, op de website van de parochie en in Even bijpraten …van januari 2021.  Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! En dat ze elkaar ontmoeten.

God, U geeft mijn voeten de ruimte. Gisteren volgden onze voeten Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem. Hij werd bejubeld maar ook gehoond. Hij heeft  “Hosanna” gehoord,  en daarna “kruisig hem”. Maar voor hij zijn kruis op zal nemen, zal hij eerst de voeten wassen van zijn leerlingen. Voeten die een eigen weg gingen, die Hem volgden, soms vol vertrouwen, maar vaak ook aarzelend. Maar dat maakt voor Jezus niet uit. Elke mens is Hem lief, iedereen wil Hij dienen. Wij danken U dat Zijn voeten de weg gingen die naar het ware leven leidt zoals U het bedoeld heeft. Wij danken U dat wij Hem mogen volgen, het Licht tegemoet.

Publicatiedatum: 30 maart 2021