Kies uw kerk

Tekst van de week

Geloof bevat een element van vertrouwen:

Ten tijde van de Reformatie betekent geloof tegelijk ook vertrouwen, zoals deze beeldspraak van Luther uit de scheepvaart laat zien: ‘Alles hangt van geloof af. Wie niet gelooft is als iemand die de zee moet oversteken, maar zo bang is dat hij het schip niet vertrouwt. Daarom blijft hij waar hij is, hij wordt nooit gered omdat hij niet aan boord gaat om over te steken. ’Geloof betekent niet alleen dat je gelooft dat iets waar is; het is de bereidheid om naar dat geloof te handelen, er vast op te vertrouwen. Om nogmaals Luthers analogie te gebruiken: bij geloof gaat het er niet alleen om te geloven dat het schip bestaat – het betekent erop stappen en onszelf eraan toevertrouwen.

MacGrath: 2000 jaar Christendom: