Kies uw kerk

Even bijpraten

Even bijpraten…

rondzendbrief
voor de geloofsgemeenschappen van Spoordonk en Oirschot om contact te houden met de parochianen in tijden dat de kerken gesloten zijn voor publieke vieriingen.

                                                                                   nr.4   4 april 2020

Beste medeparochianen,

Pasen is het belangrijkste feest voor ons, christenen. Het is ook het feest van het Licht. Over een week gaan we vieren dat Jezus door de dood heen is gegaan, door de dood naar nieuw leven. Dit jaar is het Paasfeest wat minder uitbundig dan andere jaren. Door het coronavirus kunnen we niet samen in de kerk Pasen vieren. Het is al een paar weken stil om ons heen, een stilte, veroorzaakt door corona, die ons wat ongerust en angstig maakt.

De weg naar Pasen is nog nooit zo hobbelig geweest. Het pad loopt door de woestijn en het pad is niet gemakkelijk om te lopen. Maar tegelijk nodigt deze donkere periode ons meer dan ooit uit om nieuwe wegen te ontdekken naar het Licht. Om lief te hebben op een manier die we niet gewend  zijn, maar misschien net daarom nog veel dieper gaat. Om wat minder aan onszelf te denken en wat meer om te kijken naar de ander. Om onze creativiteit in te zetten om anderen, maar dan wel van op afstand, te verrassen en nabij te zijn. Om, als het ware, het gemeenschappelijke kruis op te nemen en elkaar door de woestijn heen te dragen. Om hoop uit te dragen en vreugde te verspreiden. En om samen geduldig uit te kijken naar het moment dat we elkaar opnieuw hartelijk in de armen kunnen sluiten. Wat zal de dagelijkse normaliteit dan een prachtig geschenk zijn!

Pasen is het feest van het Licht.

Maar tegelijk daagt deze periode ons meer dan ooit uit om nieuwe wegen te ontdekken naar dat Licht toe.

In het ‘Lied aan het Licht’ van Huub Oosterhuis is deze zoektocht naar het Licht in deze donkere tijd, heel herkenbaar verwoord.

En aan het einde van dat zoeken, van het ontdekken, is Jezus daar, met Pasen: ‘Liefste der mensen’, en 'Licht, laatste woord van Hem die leeft'.

Namens de Pastoraatgroep: Christianne van de Wal

 

Lied aan het Licht

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen

    voortijdig licht waarin wij staan.

    Koud, één voor één, en ongeborgen,

    licht overdek mij, vuur mij aan.

    Dat ik niet uitval, dat wij allen

    zo zwaar en droevig als wij zijn,

    niet uit elkaars genade vallen

    en doelloos en onvindbaar zijn.

 

 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,

    aanhoudend licht dat overwint.

    Vaderlijk licht, steevaste schouder,

    draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

    Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

    of ergens al de wereld daagt,

    waar mensen waardig leven mogen

    en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien

    wat op het licht niet is geijkt.

    Taal zal alleen verwoesting zaaien

    en van ons doen geen daad beklijft.

    Veelstemmig licht, om aan te horen

    zolang ons hart nog slagen geeft.

    Liefste der mensen, eerstgeboren,

    licht, laatste woord van Hem die leeft.

 

 

Paaswens

Wij wensen u allen een gezegend Paasfeest met een hernieuwde start. Laten we opnieuw opstaan en oog hebben voor elkaar, een luisterend oor, een helpende hand. Mogen we verlichting brengen, steun en vertrouwen bieden. Dan zal het een zalig Pasen zijn!
Pastoraatgroep Oirschot/Spoordonk

 

Zalig Pasen

’t Is zalig Pasen vieren

als mensen die dood waren voor elkaar

weer spreken gaan.

 

’t Is zalig Pasen vieren

als huizen die gesloten waren voor elkaar

weer open gaan.

 

’t Is zalig Pasen vieren

als mensen die afhaakten omwille van elkaar

weer verder gaan.

 

’t Is zalig Pasen vieren

als muren die we bouwden tussen elkaar

weer neer gaan.

 

’t Is zalig Pasen vieren

als Zijn levensverhaal

steeds verder gaat.

 

’t Is zalig Pasen vieren

als mensen die zijn verhaal

waar ook hebben aanhoord,

het weten te beleven met elkaar.

                                   Antoon Vandeputte

 

Palmtakjes

De palmtakjes die op Palmzondag zijn gewijd kunnen, voor zolang de voorraad strekt, worden opgehaald in het torenportaal van de basiliek. Houdt afstand van elkaar!

 

Bemoedigende woorden van de bisschop

Bisschop Gerard de Korte spreekt ons opnieuw toe met woorden van bemoediging:

“Aan de vooravond van de Goede Week heb ik een nieuw woord ter bemoediging geschreven voor de gelovigen van ons Bisdom, en de twee trefwoorden zijn: beproeving en hoop. We weten dat Jezus in de laatste dagen van zijn aardse leven beproefd is, Hij werd immers gearresteerd, gemarteld en gedood aan een kruis. We weten ook uit het Evangelie dat Hij grote angst heeft gehad, en toch: die angst werd bij Jezus geen wanhoop. Hij kon zijn leven leggen in de hand van God. Hij keerde terug naar zijn Vader. Ik hoop dat heel veel mensen die vandaag beproefd worden door de corona-crisis dat vertrouwen, de hoop die leefde in het hart van Jezus, ook zelf mogen ontvangen. Dat wij blijven vertrouwen op God en met elkaar verbonden blijven in onderlinge solidariteit en zo de donkere dagen waarin wij leven door de corona-crisis, doorstaan. Alleen door mensen te zijn van hoop en vertrouwen en van onderlinge solidariteit kunnen wij de toekomst goed tegemoet leven.”

Deze samenvatting is als filmpje te zien op www.bisdomdenbosch.nl. De volledige tekst is daar ook te lezen, evenals op de website van de parochie www.odulphusvanbrabant.nl.

 

 De kruisweg vanuit de basiliek op Kerk-tv

Via de website van de parochie is vanaf Goede Vrijdag om 15:00 uur een kruiswegmeditatie te zien vanuit de Sint-Petrus Basiliek.
De kruiswegstaties die in de kerk hangen worden een voor een in beeld gebracht door Jan Linmans; diaken Wilfred van Nunen leest daarbij teksten ter overweging.
De uitzending blijft beschikbaar en kan ook later worden bekeken.
 

De Goede Week en Pasen op televisie

Witte Donderdag 9 april

20:30 uur        NPO1             The Passion

 

Goede Vrijdag 10 april
12:00 uur        NPO2             Matthäuspassion

15:00 uur        NPO2             Kruisweg vanuit het Kruiswegpark in Roermond

 

Stille Zaterdag 11 april

23:15 uur        NPO2             Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond

 

Eerste Paasdag zondag 12 april

08:30 uur        NPO2             De Verwondering

11:00 uur        NPO2             Eucharistieviering vanuit de Munsterkerk in Roermond

12:00 uur        NPO2             Urbi et Orbi, door paus Franciscus vanuit Rome

12:25 uur        NPO2             Pasen in Rome, met Leo Fijen en Antoine Bodar

 

Tweede Paasdag maandag 13 april

08:10 uur        NPO2             De Verwondering, Paasviering

 

Opgewekt

 

Paaszaterdag in Oirschot

 

Pasen...
al zijn de kerken leeg en dicht,

in ons hart vieren wij toch het Licht.

 

Het licht dat doorbreekt door het duister

en doet klinken klokken vol luister…

 

Voor wie het kan en voor wie het wil:

ga éven naar buiten op 11 april.

 

's Avonds tussen 9 en 10

zul je dan een hoopgevend licht zien.

Het carillon zal melodieën spelen

om het vreugdevol nieuws mee te delen:

 

De Heer is waarlijk opgestaan,

Halleluia!

Opgewekt leven

 

is een vreugde zijn voor je omgeving,

is blij de mensen tegemoet treden.

 

Opgewekt leven

is niet te zwaar tillen aan daden en dingen,

maar de zonnekant zoeken,

willen en vinden.

 

Opgewekt leven

is niet toegeven aan moedeloosheid,

aan twijfel en sombere gedachten,

is bemoediging en troost zijn

door je manier van leven en meeleven.

 

Opgewekt leven

is wakker en waakzaam

je taak vervullen met een glimlach,

is geloven in de mensen,

in het goede, nu hier, dan daar.

 

Opgewekt  leven

is weten dat Iemand wil dat je leeft;

leeft met hoop en vertrouwen.

Iemand die zelf uit de dood is opgewekt

op de eerste paasmorgen, Jezus de Heer.

 

Frans Weerts

Om te bidden bij de kruisweg van Antoon Kruysen

 

 

 

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld

God, U bent dicht bij ons in Jezus.

Hij heeft onder ons gewoond.

Hij heeft voor ons geleden om ons te bevrijden.

Laat Hij onze weg, onze waarheid, ons leven zijn.

Amen.

 

2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders

God, die alle mensen kent bij naam,

U hebt ons door Jezus laten zien,

dat U een God van mensen bent.

Hij kwam op voor alle mensen, ook de geringen.

Geef ons een hart voor anderen,

ook voor hen die naamloos zijn. Amen.

 

3. Jezus valt voor de eerste keer

Goede God, verlicht ons met Uw Geest,

de geest van Jezus.

De geest van solidariteit met alle slachtoffers

van groot en klein onrecht, dichtbij en ver weg.

Amen.

 

4. Jezus ontmoet zijn moeder

God, er zijn zoveel moeders die lijden.

Laat hen niet over aan ons getreuzel.

Kom hen tegemoet

en neem ons mee op uw weg naar hen toe.

Dat vragen wij U op voorspraak van Maria.

Amen.

 

5. Simon van Cyrene helpt het kruis dragen

God, wij bidden U om mensen,

die in het spoor van Jezus,

voorgaan op nieuwe wegen,

op wegen die leiden naar U,

naar elkaar, naar vrede.

Amen.

 

6. Veronica droogt het gezicht van Jezus af

God, wij bidden U om mensen,

die de moed hebben op te staan tegen

onderdrukking, uitbuiting, discriminatie.

Laat ook ons zulke mensen zijn.

Amen.

 

7. Jezus valt voor de tweede maal

God, wij noemen ons Uw volk

en toch moeten wij toegeven,

dat wij soms Uw zoon niet herkennen.

Open onze ogen, laat ons echt Uw volk zijn,

Amen.

 

 

 

8. Jezus troost de bedroefde vrouwen

God, U bent ons nabij in vreugde en verdriet.

Geef ons de moed om met anderen

het verdriet te delen

en neem ons niet kwalijk,

als wij zo nu en dan met ons verdriet bij U komen.

Amen.

 

9. Jezus valt voor de derde maal

God, laat de gebeden tot U doordringen

van alle mensen in nood.

Sta hen bij in hun beproevingen, in hun lijden.

Geef hen kracht naar kruis.

Amen.

 

10. Jezus wordt van zijn kleren ontdaan

Vader, vergeef ons meer dan wij elkaar vergeven.

Leer ons beter om te gaan met elkaar

en met alles, wat U ons gegeven hebt.

Amen.

 

11. Jezus wordt aan het kruis geslagen

God, geef dat wij het goede mogen doen,

dat wij elkaar niet belasteren en bespotten.

Geef dat wij niet goed noemen wat kwaad is.

Amen.

 

12. Jezus sterft aan het kruis

God, wij vragen U, blijf bij ons, verlaat ons niet.

Blijf bij ons door Jezus Christus,

die Uw liefde is voor alle mensen

en voor heel de aarde.

Amen.

 

13. Jezus wordt van het kruis genomen

God, geef dat wij nooit de moed opgeven,

dat wij blijven hopen op

en blijven werken

aan een betere wereld.

Een wereld waar vrede is.

Amen.

 

14. Jezus wordt in het graf gelegd

God, wij kijken in de leegte van de dood,

maar geloven, dat de dood niet het einde is.

Laat ons leven een afspiegeling zijn van dit geloof en van de liefde die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Amen

 

 

 

 

De Kruisweg van Antoon Kruysen (1898-1977)

Over de kruisweg:
“Bij Antoon Kruysen ligt alle nadruk op de personen zelf, die door de sterke lijn- en contourtekening hun uitdrukking krijgen. Alle elementen die kunnen afleiden van het hoofdgegeven zoals een (landschappelijke) achtergrond en details zijn achterwege gebleven. Het kleurgebruik is fel, misschien wel bont te noemen, alhoewel de kleurvlakken door menging met andere kleuren niet dood geschilderd zijn. Doordat de essentie naar de figuren uitgaat, wordt de dramatiek van het gegeven, dat wil zeggen de stadia van het lijdensverhaal, enorm verhoogd. Qua stijl en uitwerking passen de kruiswegstaties goed in de werkwijze en beeldtaal zoals Antoon Kruysen die kort voor de Tweede Wereldoorlog heeft gehanteerd.” (Peter Thoben)

De kruisweg heeft gehangen in de St. Servatiusparochie in Appeltern en is aangekocht door Museum Kruysenhuis

Door hier te klikken kunt u  een betere versie van "Even bijpraten" en de kruisweg van Antoon Kruysen bekijken.