Kies uw kerk
Kapel Heilige Eik

Kapel Heilige Eik vieringen meimaand in 2023

Speciale openingsviering in de maand mei 2023

Het is alweer een jarenlange traditie dat de meimaand bij de kapel van de H. Eik geopend wordt met  een samenkomst bij de kapel en het lopen van de prachtige Kruisweg in de bossen. Immers, Maria wordt bij de Heilige Eik aanbeden als “troosteres van de bedroefden” en met het gaan van de kruisweg willen we niet alleen stilstaan bij het lijden van Jezus, maar ook bij het leed van mensen in de wereld van nu. De opening van de meimaand is op 7 mei om 12.00 uur met een viering m.m.v. Lya de Haas en Concordia uit Spoordonk. Op 2 mei lopen we traditiegetrouw de Kruisweg om 19.00 uur. Ook de dodenherdenking is bij de kapel van de H. Eik op 4 mei om 20.00 uur.

Diensten gedurende de Meimaand in de kapel 2023

In de meimaand is er op dinsdag en donderdag om 19.00 uur een viering in de kapel van de Heilige Eik.
Echter niet op donderdag 4 mei, want dan is het om 20.00 uur Dodenherdenking en ook niet op donderdag 18 mei op Hemelvaartsdag. Dan is de viering om 10.00 uur in de Basiliek.

Op woensdag 10 mei is er om 19.00 uur een viering in de kapel met het Vrouwen van Nu koor.

Voor de vieringen in de kapel van de Heilige Eik kunt u ook gebedsintenties opgeven, via de website:
Vieringen: gebedsintenties of via het parochiesecretariaat; 0499-571250 / parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl of per envelop, met alle gegevens, in de brievenbus van Nieuwstraat 17. De kosten bedragen €12,00.

Voor inlichtingen : Jo van Thienen
Hoppenbrouwerstraat 3, 5688DH  Oirschot
tel. 06-10903432
E-mail: jovanthienen@upcmail.nl