Kies uw kerk

Excursie naar Peerke Donders op 22 september

Datum: 22 september 2019 / Tijd: 12:45u / Plaats: Koetshuis achter het pastoraal centrum aan de Nieuwstraat 17 Oirschot