Kies uw kerk

Going Dutch

Datum: 17 november 2019 / Tijd: 22:05u / Plaats: Parochie Odulphus van Brabant

GOING DUTCH

In mijn jeugd kenden we de ‘Amerikaanse fuif’: een georganiseerd feest waarbij iedereen een hapje of drankje meebracht om daarmee de kosten te drukken en iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen. In het buitenland kreeg dit fenomeen de naam ‘going Dutch’ verwijzend naar onze vermeende zuinigheid. Toch was de eigenlijke reden een andere: die van onderlinge solidariteit.

Dat zit ook achter twee initiatieven die de kerken van Sint-Odulphus van Brabant nemen. Op 17 november kunnen kerkbezoekers een product meenemen voor de Voedselbank. Achter in de kerken liggen formulieren die een suggestie doen om welke producten het gaat. Symbolisch gaan we zo met elkaar aan tafel.

Maar we doen dit ook letterlijk. Ook op 17 november vindt er een gezamenlijke maaltijd plaats. Samen met min of meer willekeurig uitgekozen gezinnen of alleen gaanden, gaan mensen uit de verschillende kerken met elkaar aan tafel voor een diner: een mooie traditie uit onze kerk waaraan solidariteit ten grondslag ligt. Ook Jezus was gewoon met mensen aan tafel te gaan. Daarin was Hij behoorlijk selectief, want Hij koos daartoe niet altijd de meest succesvolle disgenoten, maar juist degenen die extra aandacht verdienden, om wat voor reden ook. Tijdens zijn laatste avondmaal liet Hij ons een ‘geestelijk testament’ na: “Denk aan Mij en doe als Ik”?.

 

Aalmoezenier Jan van Lieverloo