Kies uw kerk

Laudato si-Week: 16 tot 24 mei 2020

Datum: 16 mei 2020 / Tijd: 22:47u / Plaats: Alle kerken

Laudato si’-Week: 16 tot 24 mei 2020

 

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. in een videoboodschap katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ - over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Hij stelt in zijn boodschap de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons komen, aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen.

 

Bekijk hier de videoboodschap van paus Franciscus:  https://www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY

 

Alles is verbonden

De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

 

De Laudato si’-Week is een gelegenheid voor geloofsgemeenschappen om zich gezamenlijk te bezinnen op wat deze periode van ons vraagt en stappen te zetten om een bijdrage te leveren aan een wereld die toekomst heeft.

 

Samen in gebed voor de gehele wereld

 

De ‘week’ is in feite een periode van negen dagen, een noveen. Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden!

 

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato Si’:

 

Liefdevolle God,

Schepper van hemel en aarde en alles wat is,

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,

ons gemeenschappelijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,

zodat allen gevoed kunnen worden.

Open onze geest en raak ons hart,

dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.

Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,

en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,

vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen

achtergelaten en vergeten te worden.

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,

zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,

wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn

op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.

Mogen wij sterker dan ooit beseffen

dat wij met alles en allen verbonden zijn,

mogen wij ons laten raken en in beweging komen

door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.

We bidden dit door Christus, onze Heer.

Amen

 

Van 16-24 mei is het ‘Laudato Si’ Week.”? We vroegen kinderen om een tekening te maken met als thema:”?De wereld zoals door God bedoeld”?. Dit prachtige schilderijtje laat ons die wereld zien door de ogen van de vijfjarige Anna Mrowka. Mens, aarde, dieren en groen in een kleurrijke harmonie. Dankjewel, Anna!