Kies uw kerk

Werkgroep Bezinning en Spiritualiteit toont film A man of his Word

Datum: 14 oktober 2019 / Tijd: 19:30u / Plaats: Koetshuis achter het pastoraal centrum aan de Nieuwstraat 17 Oirschot

Montfortkapel

Op maandag 14 oktober start de werkgroep Spiritualiteit en Bezinning van Stichting Behoud Montfortkapel weer met de filmavonden, dit seizoen met als motto: Worden die je bent
Tijdens deze eerste bijeenkomst kijken we naar en praten we na over de film 'A man of his word', een documentaire over paus Franciscus, gemaakt door de bekende Duitse filmmaker Wim Wenders, in samenwerking met het Vaticaan. Wenders plaatst de Paus rechtstreeks in de sociale traditie van Franciscus van Assisi; zijn boodschap is er één van soberheid, respect voor de planeet en solidariteit met armen en vluchtelingen.
Plaats van samenkomst: Koetshuis, achter Nieuwstraat 17 in Oirschot; aanvang: 19.30 uur; koffie/thee klaar vanaf 19.15 uur; bijdrage in kosten: € 5,- (inclusief 2x koffie/thee). Graag uiterlijk zaterdag 12 oktober aanmelden via T.v.d.Geest6@kpnplanet.nl of tel. 0499 577316.

 Bij voorbaat dank en Hartelijke groet

Theo v.d. Geest