Kies uw kerk
banner

Actie behoud een goede ledenadministratie van onze parochies

Sila

Sila

De overheid heeft een internet consultatie geopend die loopt tot 3 februari 2017. De Nederlandse bisschoppen roepen u op om van deze internetconsultatie gebruik te maken. Voor een goede ledenadministratie is het van groot belang dat deze uitwisseling van gegevens gehandhaafd blijft.

Reageer a.u.b. vóór 3 februari 2017 

want op die datum sluit de internetconsultatie over de SILA-regeling!

Zo doet u mee aan de internetconsultatie:

 1. Ga naar de internetpagina https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen  Middels deze internetpagina kunt u deelnemen aan de internetconsultatie inzake de SILAregeling
 2. Ga vervolgens onderaan deze pagina naar het kopje: ‘Reageer op consultatie’
  Klik op: ‘Geef uw reactie op deze consultatie > ‘.
 3. In het tekstblok dat zich opent, treft u de tekst aan ‘Vraag Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven.’ In het rechthoekige tekstvakje kunt u aangeven dat de verstrekking van adresgegevens door de burgerlijke gemeentes aan SILA moet blijven. Gebruik vooral uw eigen woorden. De volgende argumenten kunnen u hierbij helpen:
 • Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten faciliteren om hun ledenadministratie op orde te houden;
 • SILA helpt om, zonder registratie van iemands geloof, een goede administratie te voeren;
 • SILA is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de ledenadministratie;
 • Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat zij bij een verhuizing naar een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk uit beeld raken;
 • SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd is.
 1. Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u op ‘Verder >’ (u hebt dan “stap 1”? afgerond).
 2. U hoeft geen bestand toe te voegen; dat is “stap 2”?, die u hiermee kunt overslaan door opnieuw op ‘Verder >’ te klikken).
 3. Bij “stap 3”? voert u tweemaal uw e-mailadres en vervolgens uw persoonlijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending.
  Als u ermee akkoord gaat (dit is niet noodzakelijk) dat uw reactie onder vermelding van uw organisatienaam of voorletter, achternaam en plaats wordt gepubliceerd op de website, dan kunt u dat onderaan de internetpagina aanvinken bij de tekst: “Ik ga ermee akkoord dat mijn reactie openbaar is.”?
  Noodzakelijk is wel, dat u ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord.’ aanvinkt. Na een klik op ‘Inzenden’ is het eerste gedeelte afgerond.
 4. Na het versturen van uw reactie krijgt u een bevestiging toegestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. In deze bevestigingsmail staat een link naar de consultatie website die u moet aanklikken om uw reactie te bevestigen. Het is dus van belang dat u uw emailadres juist invult én uw reactie bevestigt via de link in de bevestigingsmail.
 5. Tenslotte klikt u op ‘Verder >’ om uw deelname aan de internetconsulatie af te ronden.
 6. U ontvangt een mail waarin uw deelname bevestigd wordt.

 

Veel succes en alvast hartelijk!

 

Wat is SILA ( Stichting interkerkelijke ledenadministratie ) 

Van oorsprong hoort iedere katholiek bij de parochie waar hij of zij woont. De parochie houdt dan ook een administratie bij van alle katholieken die in het gebied van de parochie wonen. Vroeger stond in de administratie van de gemeente ( burgerlijke overheid) de godsdienst vermeld en gaf de gemeente wijzigingen aan de parochies door.
 
Dat gebeurd nu niet meer sinds de wet op de privacy is veranderd. De godsdienst wordt beschouwd als een privézaak die de overheid niet mag registreren. Om de kerken tegemoet te komen is een regeling getroffen. In de Gemeentelijke Basisadministratie staat achter de naam van iedere burger die is opgenomen in de SILA-administratie een 'SILA-stip'. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk.
Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door dat kenmerk dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA.
De gemeente weet niet bij welk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wél dat mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA. 
Bij de SILA weet men bij welke kerk de betrokkene hoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie dus doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.
Het verkeer tussen de burgerlijke gemeenten en de SILA verloopt geheel geautomatiseerd, evenals het verkeer tussen de SILA en de centrale bureaus van de deelnemende kerkgenootschappen.
Kerkleden die niet willen dat hun gegevens in de SILA-administratie staan, kunnen dit kenbaar maken aan de gemeente administratie( u moet dat wel zelf doen) . De gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd en de 'SILA-stip' wordt automatisch weggehaald. En dat betekent dan dat de kerk over de betrokkene geen mutaties meer krijgt vanuit de burgerlijke gemeente.
Voor kerkleden die niet langer kerklid willen zijn geldt uiteraard ook dat zij op hun verzoek uit de administratie verwijderd worden.
Alleen diegene die de Gemeente hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen registratie hebben een SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) stip gekregen. 
Welke mutaties geven de burgerlijke gemeenten aan de SILA door?

 • Verhuizingen 
 • Overlijden
 • Naamswijzigingen
 • Wijziging burgerlijke staat


Welke mutaties meldt de SILA aan de burgekijke gemeenten?

 • Aanmelding van nieuwe leden
 • Afmeldingen 

Tegenwoordig is een parochiegemeenschap minder territoriaal bepaald dan vroeger. In onze tijd kiezen mensen een parochie uit waar ze zich thuis voelen. Daarom is het ook mogelijk om als ‘voorkeursparochiaan’ geregistreerd te staan. Een voorkeursparochiaan is betrokken bij een andere parochie dan waar hij of zij woont. U moet zich wel zelf  aanmelden bij de parochie van uw voorkeur.

Een voorkeursparochiaan die verhuist, blijft in de parochie van voorkeur geregistreerd staan.
Wilt u na uw verhuizing bij een andere parochie worden ingeschreven, dan moet u zich eerst bij de oude parochie van voorkeur afmelden en vervolgens bij de nieuwe parochie aanmelden. 
 
Parochianen die binnen de parochiegrenzen wonen en verhuizen worden automatisch uitgeschreven uit onze parochie en ingeschreven in de parochie waar men komt te wonen. Wilt u toch parochiaan bij ons blijven dan dient u zelf actie te ondernemen en zich aan te melden als voorkeurparochiaan. 

Meer info over Sila

Sila communicatie

Sila communicatie

Wilt u meer lezen over Sila, klik dan op de link. Dan wordt u doorverwezen naar de website van Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie 

Publicatiedatum: 26 januari 2017