Kies uw kerk
banner

Een groots Dank U Wel!

Pastoor Spijkers overhandigt de cheque aan Jan Jansen

Pastoor Spijkers overhandigt de cheque aan Jan Jansen

Op vrijdag 21 juni j.l. vond in de tuin van de pastorie in Oirschot een bijzondere gebeurtenis plaats. Pastoor Spijkers reikte aan de drie vertegenwoordigers van de projecten van de Vastenactie 2018 een cheque uit van ieder ? 7.000,- ! Dit mooie bedrag voor ieder project is bijeen gebracht door de vele acties in Best, de Beerzen en Oirschot/Spoordonk, gedurende de 40 dagen van de Vastentijd.

aan Antoinette Stalpers

aan Antoinette Stalpers

De drie vertegenwoordigers van de projecten waren meer dan verguld met het prachtige bedrag!  Daarvan kan er in de drie projecten heel wat concreets aan hulp worden gegeven. In Nepal gaat het om hulp aan straat- en weeskinderen en het voedsel programma in de Dipendraschool (m.m.v. de Stichting Kinderen van de Wereld), in Bali zal fysiotherapeute Marjanne Oomen veel kinderen met beperkingen kunnen helpen en ondersteunen, en op Sumatra is het nu mogelijk om extra aandacht en zorg te besteden aan de gezondheidsopvoeding voor kinderen.

 en aan Ton Timmerman

en aan Ton Timmerman

Aan alle medewerkers van de werkgroep Vastenactie St. Odulphus van Brabant, aan alle collectanten die huis aan huis aanbelden om een vastenzakje in ontvangst te nemen, aan alle vrijwilligers die door lokale acties zorgden voor een financiële bijdrage wil de parochie St. Odulphus van Brabant namens de vertegenwoordigers en de doelgroepen van de projecten in Azië grote dank uitspreken! In Nepal, Sumatra en Bali kan men de zo dankbare giften omzetten in welkome acties voor de kwetsbare medemens.

Publicatiedatum: 30 juni 2018