Kies uw kerk
banner

Even bijpraten nr 20

De hongerdoek in de Veertigdagentijd

"U geeft mijn voeten de ruimte "

Uitzending Hongerdoek op Kerk-TV

Hongerdoek 2021

Hongerdoek 2021

Het is een mooie traditie dat er in de Veertigdagentijd een ‘hongerdoek’ in de kerk hangt. Een gebruik, dat zijn oorsprong heeft in de vroege Middeleeuwen. Men dekte het altaar af omdat de vastentijd in het teken stond van versobering. De Duitse Vastenactie ‘Misereor’ heeft in de jaren ’70 van de vorige eeuw deze traditie nieuw leven ingeblazen. Sindsdien is de hongerdoek een kunstwerk, dat iets laat zien van het leven en geloof van een ander volk of land. De hongerdoek van 2021 is gemaakt door de Chileense kunstenares Lilian Moréno Sanchez. Zij heeft het genoemd: “U geeft mijn voeten de ruimte”. Het is een zinnetje uit Psalm 31.

Centraal op de doek staat de afbeelding van een röntgenfoto van een gebroken voet van iemand, die op het Plein van de Waardigheid in Santiago de Chile deelnam aan een demonstratie voor een rechtvaardige samenleving en daar gewond raakte door politiegeweld. 

In de weekendvieringen in de Veertigdagentijd wordt er telkens kort even stil gestaan bij een aspect van de doek. Op Palmzondag, 28 maart, is om 11:00 uur via kerk-TV op de parochiewebsite én via de lokale TV zenders van Oirschot en Best een TV-uitzending te zien, waarin uitleg over de doek wordt gegeven. Het camerawerk is van Jan Linmans en de uitleg wordt gegeven door pastor Wilfred van Nunen. Christianne van de Wal vertelt dan ook over het doel van de Vastenactie, waarvoor later in het jaar in de Goede Doelenweek de collecte wordt gehouden. De uitzending wordt op de lokale TV-kanalen herhaald op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart om 11:00 uur en 21:00 uur. Op kerk-TV van de parochie-website is de uitzending in de hele Goede Week nog te zien.

Over de hongerdoek

De hongerdoek 2021 is een heel bijzondere doek, gemaakt door de kunstenares Lilian Moreno Sanchez uit Chili. De naam van de doek komt uit een regel van Psalm 31: U geeft mijn voeten de ruimte. Het doek bestaat uit drie delen. Zwarte lijnen tekenen een röntgenfoto van een voet, die op meerdere plaatsen gebroken is. Het is de voet van iemand die tijdens een demonstratie in Santiago de Chile door politiegeweld gewond is geraakt. Het beeld van deze gebroken voet staat symbool voor alle plekken waar mensen geweld wordt aangedaan.

Deze afbeelding staat afgebeeld op drie beddenlakens, afkomstig uit een ziekenhuis en een vrouwenklooster in Beieren. Daarmee maakt de kunstenares duidelijk dat het gaat om de lichamelijke én spirituele aspecten van ziekte en genezing, om goede zorg. Deze lakens zijn niet smetteloos wit, maar door de kunstenares ingewreven met zand, afkomstig van het Plein van de Waardigheid in Santiago de Chile.

De zwarte lijnen van de röntgenafbeelding, de gebruikte materialen van houtskool, stof, lijnolie en de sobere beeldspraak verwijzen naar het sterven van Christus. Het beeld van de voet verwijst naar vertrek, beweging en verandering. En het beeld van de ruimte geeft ons adem als de voeten zwak worden. In Psalm 31 zijn ervaringen van ziekte, eenzaamheid, onderdrukking en vertwijfeling verwerkt, maar altijd hebben mensen hun toevlucht bij God gezocht en daar steun in gevonden. Vanuit de beslotenheid van de angst keken ze uit naar de openheid van de ruimte en deden ze kracht op voor een nieuw begin.

Hongerdoek detail 1

Hongerdoek detail 1

Veertigdagenwakes

Het is een goed gebruik om in de basiliek van Sint Petrus gedurende de vastenperiode elke maandag een wake te houden met gebed, muziek, bezinning, overweging om stil staan bij de wereld waarin wij leven en waarin we hoopvol uitzien naar het licht van Pasen. Speciaal in deze coronatijd willen we samen de hoop levend houden!

Hongerdoek detail 2

Hongerdoek detail 2

In verband met Covid-19 kan dat dit jaar in deze vorm niet doorgaan. Toch zullen we in de veertigdagentijd elke week een besloten wake houden, in samenwerking met lectoren van de andere kerken van de parochie. Deze wakes worden opgenomen en uitgezonden via de lokale omroepen: op de maandagen (22 februari t/m 29 maart) om 19:00 uur in Oirschot/De Beerzen, op de dinsdagen daaropvolgend om 19:00 uur in Best. De wakes zijn ook de hele week te volgen op de website van de parochie.

De zes Veertigdagenwakes hebben als thema’s: Hoop, Beproeving, Vallen en opstaan, Ontmoeting, Lichtpuntjes en Bevrijding. Er wordt een meditatieverhaal voorgelezen en er is een bezinning rond de Hongerdoek. Via foto’s en teksten rond het thema zal steeds een beeldmeditatie worden getoond, en er is ruimte voor gebed, het licht van een kaars en muziek.

De parochie wil met deze wakes inspelen op het karakter van de Veertigdagentijd en inspiratie bieden om bewust op weg te gaan naar Pasen.

Vastenactie - Het belang van doorleren

Gedurende de Veertigdagentijd op weg naar Pasen vragen we weer aandacht voor de Vastenactie. Het thema is 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we kennis met jongeren uit Zambia. Zij vertellen hoe graag zij naar school willen gaan om een vak te leren. 

 In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen, in ieder geval een paar jaar, basisonderwijs. Toch volgen 63 miljoen kinderen nog geen onderwijs en leren 250 miljoen kinderen niet lezen en schrijven. Een vervolgopleiding zit er vaak helemaal niet in.

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren, zoals kleermaker, bakker, winkelier, imker of mandenvlechter.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren voor een betere toekomst!
U kunt een bijdrage geven voor deze actie op zondagen in een collectemand achter in de kerk, of via banknummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

In het najaar vindt in Oirschot de Goeden Doelenweek plaats en bij die doelen hoort ook de collecte voor de Vastenactie.
Op welke wijze u ook een bijdrage geeft, hij wordt u van harte aanbevolen!

Overleden

Sint-Odulphuskerk
08 januariBen den Otter77
20 januariMiet Scheepers - van de Laar 90
27 januariMichiel Kocken 61
Heilige-Antoniuskerk
Geen overledenen
Sint-Willibrorduskerk
19 januari Jeanne van Dommelen - Wijten 91
25 januari Marietje Liebregts - van Woensel 91
26 januari Nel Verhagen - van der Velden 81
Sint-Petrusbasiliek
11 januariCor van de Schoot 80
18 januari
Bets van de Wal - van Cuijk 93

Gedoopt

Sint-Odulphuskerk
17 januariRaf Busschers,
zoon van Ronald Busschers en Anne Vullings
Sint-Petrusbasiliek
13 decemberLizzy van Overbeek,
dochter van Stefan van Overbeek en Kim van Overbeek - van Assouw.
20 decemberMies van Veghel,
dochter van Rick van Veghel en Ellen van Gestel.
20 decemberKyano Smetsers,
zoon van Jarno Smetsers en Stephanie van Cuyk.
Hongerdoek detail 3

Hongerdoek detail 3

Nieuws uit de basiliek

Zondagviering Oirschot naar 10:00 uur

Met ingang van 7 maart is de aanvangstijd van de zondagviering in de Sint-Petrusbasiliek 10:00 uur. Een half uur eerder dus dan u gewend bent. De reden van deze verandering is, dat met ingang van maart het pastoraal team ook de zondagviering in de kloosterkapel van de zusters Franciscanessen mee gaat verzorgen. De viering in de kloosterkapel begint om 11:30 uur. Tot voor kort ging een aantal parochianen op zondag bij de zusters naar de kerkdienst. Voorlopig is dat vanwege de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt niet mogelijk, maar zodra de situatie het weer toelaat, zijn parochianen er weer welkom. Het betekent dus een verruiming van de mogelijkheden: om 10:00 uur in de basiliek of om 11:30 uur in de Kloosterkapel van de Franciscanessen aan de Koestraat.Nieuws uit de Sint-Odulphuskerk

Vieringen Sint-Odulphuskerk te zien bij Omroep Best.
De zondagvieringen vanuit de Sint-Odulphuskerk zijn op alle zondagen in februari live te zien om 09:30 op Omroep Best.
Vanaf maart worden ook vieringen van de overige kerken uitgezonden en wordt de viering vanuit de Sint-Odulphuskerk 1x per 3 weken uitgezonden.
Omroep Best is te zien bij KPN op kanaal 1461, op Ziggo digitaal kanaal 38.

Actie Kerkbalans
Vanaf 15 februari worden de enveloppen van de actie Kerkbalans weer rondgebracht. Voor informatie over de Vastenactie: zie boven of www.vastenactie.nl.

Iedere week een weekoverzicht

Wist u dat er iedere vrijdag een weekoverzicht uitkomt? Hierin staan o.a. de vieringen met de misintenties, korte berichten en mededelingen, een tekst ter overweging en het Pastoraal Woord van de Week.
Het weekoverzicht is vanaf vrijdag op papier beschikbaar in de Sint-Odulphuskerk, de Mariakapel in De Vleut, de kapel in De Heikant en op het Parochiecentrum. Ook is het weekoverzicht te bekijken en te downloaden op onze website:
https://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/agenda/weekoverzicht-sint-odulphuskerk/

Kinderkoor de Gouden Appeltjes zoekt versterking

Kinderkoor De Gouden Appeltjes is een gezellige groep meisjes en jongens die samen bekende nummers zingen, zowel binnen als buiten de kerk.
We zingen liedjes tijdens de gezinsvieringen voor o.a. Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en de 1e communie. Hierbij kiezen we samen ook liedjes uit de top 40 of uit musicals en films. Voorbeelden hiervan zijn: Mag ik dan bij jou, Pak maar mijn hand, Samen voor altijd, Do-re-mi.
We repeteren elke dinsdag van 18:30 uur tot 19:30 uur in de Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 35 in Best. We treden regelmatig op tijdens de gezinsvieringen in de kerk, maar verzorgen ook andere optredens. Jaarlijks openen we de kerststalroute in de Vleut, we treden op voor het Triduum en nemen deel aan de Sint-Odulphusprocessie. We hebben ieder jaar een gezellig kooruitje, in de maand december organiseren we onderling een surprise en we mogen o.a. meedoen aan de activiteiten bij de naviering van de 1e communie.

 Wil je meer informatie of heb je interesse in ons kinderkoor? Stuur dan een mail naar: canoy@onsmail.nl.

Woord van onze bisschop

Uit zijn ‘Zevende Woord van Bemoediging: over de onreine geest van geweld’, naar aanleiding van de herdenking van de bevrijding van Auschwitz en de onrust in onze samenleving (1 februari 2021) (zie voor de hele tekst: www.bisdomdenbosch.nl):

Schenkende liefde, geweldloosheid en vergeving

Christus wil ons ook vandaag bevrijden van onreine geesten. Zijn leven wordt gekenmerkt door schenkende liefde en geweldloosheid. Hij blijft die weg trouw tot op het kruis van Golgotha. Geweld wordt niet met wraak maar met vergeving beantwoord. Hij pint mensen niet vast op hun donkere verleden maar plaatst hen in het licht. Zij krijgen een nieuwe kans. Onze coronatijd is onzeker en veel mensen raken aan het einde van hun Latijn.  De lontjes van talloze mensen lijken steeds korter te worden. Onreine geesten in de Bijbel verdelen, zaaien onenigheid en drijven mensen uiteen. Laten wij als christenen ons openen voor de goede Geest van God. Door de weg van liefde, geweldloosheid en vergeving te gaan, kunnen wij, in onze gepolariseerde en oververhitte samenleving, mensen hopelijk weer dichter bij elkaar brengen.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Hongerdoek detail 4

Hongerdoek detail 4

Door op de link te klikken kunt u de laatste editie van Even bijpraten lezen.

Publicatiedatum: 17 februari 2021