Kies uw kerk
banner

Nederlandse Bisschoppen: Tot 1 juni geen publieke liturgische vieringen en actie voedselbank

Actie voedselbank

Het is een moeilike tijd en het is vastentijd.
"Hamsteren" is niet nodig en niet sociaal.
Delen wel!

DEELT U MEE?

U kunt in het kerkportaal houdbare levensmiddelen achterlaten die u kunt missen.
Bijzonder welkom zijn: Droge kruidenierswaren( DKW) zeep en sop.
U kunt dagelijks spullen brengen in
het portaal van de Petrusbasiliek, tussen 9.00-16.00 uur; in de
Odulphuskerk in Best tussen 9.00-18.00 uur en in de Antoniuskerk op
zondag ochtend tussen 11.00-12.00 uur en op dinsdag tussen 9.30-10.00 uur.

Wij zorgen ervoor dat deze producten bij de VOEDSELBANK komen, waar door 
"hamstergedrag"tekorten dreigen.

Hartelijk dank namens de minder draagkrachtigen,

Pastoraal team parochie Odulphus van Brabant

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken of om een bijdrage te brengen voor de voedselbank. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen

Noveengebed

 

om bescherming tegen het coronavirus

 

 

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
 

Amen
 
 

Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks
 

 

O.L. Vrouw ter Nood

O.L. Vrouw ter Nood

Gebed van de bisschoppen

Gebed van de bisschoppen

Publicatiedatum: 23 maart 2020