Kies uw kerk
banner

Veranderingen in het team van pastores

Sinds zijn komst als pastoor in onze parochie op 1 oktober 2022 heeft Felie Spooren met de andere leden van het parochiebestuur intensief gedacht en gesproken over de toekomst van de parochie Sint-Odulphus van Brabant en haar geloofsgemeenschappen. De fusie van de toenmalige parochies in Best, de Beerzen, Oirschot en Spoordonk ligt inmiddels bijna tien jaar achter ons. Een periode waarin ook ingrijpende beslissingen moesten worden genomen, zoals het aan de eredienst onttrekken van de kerken in Oostelbeers en Spoordonk. Het naar elkaar toe groeien van de vier geloofsgemeenschappen binnen onze parochie was een uitdaging.

Het is in het belang van de parochie om veranderingen door te voeren, die naar verwachting zullen bijdragen aan een gezamenlijke, bestendige toekomst. In dat kader heeft het parochiebestuur in samenspraak met het bisdom besloten om per 1 september 2024 afscheid te nemen van aalmoezenier Paul Versteegh. Vanaf die datum zal het pastoraal team, bestaande uit pastoor Spooren, pastor Vermeulen en pastor Van Nunen, met assistentie van pastor Papenburg en priesterstudent Berend van den Berg, het pastoraat voor de Beerzen verzorgen. Het parochiebestuur is Paul Versteegh dankbaar voor zijn inzet voor en zijn betrokkenheid bij onze parochie sedert 2008. Op zondag 6 oktober nemen wij op een gepaste wijze afscheid van hem.

Ook in Best zijn er enkele veranderingen. Pastor Dré Brouwers is eind juni gestopt als pastor van de Sint-Odulphuskerk. Hij blijft nog wel assisteren bij diverse vieringen, maar zijn rol als eerst aanspreekbare pastor wordt overgenomen door pastor Wilfred van Nunen. Pastor Van Nunen wordt de eerst aanspreekbare pastor voor de parochianen en vrijwilligers van zowel de Sint-Odulphuskerk als de Heilige Antoniuskerk in Best.

Het pastoraal team is daarnaast gezamenlijk verantwoordelijk en uitvoerend voor het pastoraat in de gehele parochie. Verder houdt ook pastor Pauline Vermeulen zich bezig met het familiepastoraat voor de gehéle parochie.

Publicatiedatum: 07 juli 2024