Kies uw kerk

Eucharistie Sint-Odulphuskerk Best 24 mei 2020 09:30u

Datum: 24 mei 2020 09:30
Plaats: Sint-Odulphuskerk Best
Viering: Eucharistie
Voorganger: Aalmoezenier Van Lieverloo
Koor: gemengd ZLTO koor
Lector: mevr. Welvaarts
Misdienaars: Toon S - Peter - John- Toon W