Kies uw kerk

Christelijke Meditatie met aansluitend koffie op het Parochiecentrum

Datum: 10 november 2021 / Tijd: 20:00u / Plaats: Sint-Odulphuskerk Best

Thema avond Christelijke Meditatie

Wekelijks wordt er gemediteerd in de Sint-Odulphuskerk op woensdagavond van 20.00 tot 20.45u. Iedere tweede woensdag van de maand drinken we aansluitend met elkaar koffie of thee in het Parochie Centrum. Er is dan de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Dit gebeurt aan de hand van een thema.

Zowel het wekelijks mediteren als ook de maandelijkse thema-avond is voor iedereen toegankelijk. U hoeft niet persé christelijk te zijn, ook mensen met een andere geloofsachtergrond of mensen zonder geloof zijn van harte welkom. Het samen mediteren staat centraal. Dankzij de gastvrijheid van de parochie zijn er aan de deelname geen kosten verbonden.

Heeft u vragen of wilt u vooraf informatie over de bijeenkomsten? Neemt u dan gerust contact op met John de Vet, tel. nr. 0499-871123 of stuurt u een e-mail naar jdevet@hotmail.nl.

Wij ontmoeten u graag op woensdagavond !
José Schepens, Erik Pluijm, John de Vet