Kies uw kerk

Nationaal Militair Requim in de Sint-Odulphuskerk

Datum: 07 november 2020 / Tijd: 11:00u / Plaats: Sint-Odulphuskerk Best


Requiemviering voor overleden defensiepersoneel in de Sint Odulphuskerk in Best .

Sinds de Tweede Wereldoorlog worden nabestaanden van overleden militairen en burgers voor 
deze herdenkingsdienst uitgenodigd. De Nationale Requiemviering wordt ieder jaar gehouden 
op Allerzielen of de eerste zaterdag na Allerzielen. De organisatie is in handen van het Nationaal 
Katholiek Thuisfront en de RK Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie.  


Voor meer informatie wensen kunt u contact opnemen met 
Nelleke Swinkels - van de Vorst, directeur NKT, tel. 06 54796857. 
Meer informatie vindt u op www.katholiekthuisfront.nl