Kies uw kerk

Sint-Odulphuskerk in het rood

Datum: 25 november 2020 / Tijd: 18:00u / Plaats: Sint-Odulphuskerk Best

Sint-Odulphuskerk in het rood

Op woensdagavond 25 november 2020 is het Red Wednesday,  de vier kerken van onze parochie worden dan net als vele andere kerken en gebouwen in de wereld rood aangelicht. Dit om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen.

“De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht.  Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof of afkomst. Helaas moeten we constateren dat wereldwijd steeds meer van dergelijke schendingen voorkomen.

Ook de Sint-Odulphuskerk wordt rood aangelicht om hiervoor aandacht te vragen. In de kerk worden van circa 18:00 – 20:00  mooie foto’s getoond kunt u naar muziek luisteren en een kaars aansteken, ook kunt u een kopje koffie of thee drinken.  Uiteraard allemaal met in achtneming van de Coronaregels.