Kies uw kerk
banner

Bedevaart naar Kevelaer (Duitsland) - donderdag 22 augustus 2024

Kevelaer in Duitsland, circa 10 km over de grens,  is het bekende bedevaartsoord waar Maria, de Moeder van God, wordt vereerd onder haar titel  Troosteres der Bedroefden (Latijn: 'Consolatrix afflictorum'). Het is een ideale plaats om ons geloof te vieren. Naast de vieringen is er ook zeker tijd om het gezellige stadje met zijn bijzondere winkeltjes en terrassen te bezoeken.

Op bedevaart gaan is samen een spirituele plaats bezoeken met momenten van bezinning, maar ook gezelligheid. Het thema van de bedevaart voor 2024 is 'Ga met ons mee' (Lucas 24, 13-35).

Vertrekplaats en -tijd bus
De reis gaat per bus. Een rollator of inklapbare rolstoel kan mee. Graag dit bij aanmelding doorgeven. Naast de grote touringcar zal ook een mini-touringcar naar Kevelaer rijden. Deze kan dichtbij de Basiliek in Kevelaer parkeren zodat degenen die minder goed ter been zijn daar in- en uit kunnen stappen. 

De opstapplaats in Best is voor beide bussen het parkeerterrein van het Prinsenhof/het Tapijtcentrum aan de Hoofdstraat. 

Vertrek: rond 08.00 uur, omstreeks 19.30 uur is de terugkomst in Best. De precieze tijd wordt na opgave nog telefonisch verstrekt.

Programma
U krijgt gelegenheid om deel ten nemen aan een plechtige eucharistieviering in de Mariabasiliek. De Kruisweg wordt gebeden in het beeldenpark of in de Pax Christikapel en er is een afsluitende viering met H. Lof in de basiliek, met zegening van kaarsen en devotionalia. Voor informatie over het volledige dagprogramma zie de website www.eindhoven-kevelaer.nl.


Aanmelding en betaling

U kunt zich tot 4 augustus 2024 aanmelden bij Joke en Fried van Aken. Per e-mail jokevanaken@home.nl of telefonisch, tel 0499-310807.

De kosten voor deze bedevaart bedragen eur 25,00 per persoon (kinderen tot en met 12 jaar eur  10,00 per persoon). Het te betalen bedrag graag voor 4 augustus 2024 overmaken naar rekeningnummer NL10 RABO 0101 0115 04 ten name van G.H.G. van Aken.Publicatiedatum: 26 juni 2024