Kies uw kerk
banner

SBO-voorzitter Kees Scheepens overhandigt pastor Brouwers een cheque.

Genootschapsdag SBO 2019

Zondag 25 augustus jl. was  de jaarlijkse genootschapsdag van Stichting Behoud Odulphuskerk (SBO) in Best. Ook dit jaar vond deze bijeenkomst plaats in de tuin van de pastorie, onder een stralende hemel. De aanwezigen werden onthaald met koffie en worstenbrood; later werd het traditionele glas met erewijn - of jus d'orange -  geheven op de bloeiende SBO. De muzikale omlijsting van deze gezellige bijeenkomst was in handen van familiekoor Van den Biggelaar. Tussen de liederen door werd door de voorzitter stilgestaan bij het afgelopen jaar. M.n. was er een woord van dank voor de kascommissie, die de cijfers akkoord heeft bevonden. Ook werd stilgestaan bij het beleidsplan. Dit beleidsplan is bijna gereed en zal, zodra het door het bestuur is goedgekeurd, ter beschikking van de leden worden gesteld. Omdat Jo Lips heeft aangegeven te stoppen als secretaris van het SBO, werd een oproep gedaan om een plaatsvervanger(ster) te vinden. Kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden.  

In 1988 werd SBO opgericht. Hoofddoel van SBO is het inzamelen van geld voor de restauratie en het behoud van de Sint-Odulphuskerk in Best. De stichting heeft een trouwe vriendenkring die met een donatie van ? 25.- of meer per jaar zorgt voor financiële ruimte.

Uit handen van SBO-voorzitter Kees Scheepens ontving pastor Brouwers dit jaar een cheque ter waarde van ? 12.500, te besteden aan voorzetramen voor het westtransept van de kerk. De ruim 180 donateurs van SBO hebben dit mogelijk gemaakt.

Publicatiedatum: 30 augustus 2019