Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – vierentwintigste zondag 10 en 11 september


Door het jaar - vierentwintigste zondag

Nadat zijn zoon zijn erfenis langs deuren en vensters
had buitengegooid, ging hij terug naar zijn vader.
Die zag hem al in de verte aankomen en werd ontroerd.
Snel liep hij op hem toe en kuste hem.
(naar Lucas 15,11-25)

overweging bij dit zondags evangelie


Wat je ook gedaan hebt, als je dat wil ben je altijd opnieuw welkom
bij Mij - zegt God. Ik kijk naar je uit en wil voor je bidden, zodat je
de stap kunt zetten, en om vergeving durft te vragen. Ik wil je
omarmen en je liefhebben, omdat je mijn kind bent en blijft, waarheen
jouw weg je ook geleid heeft. Geef je Mij die kans? Mag Ik jouw hart
verwarmen met mijn warmhartigheid? Ik hoop het - zegt God.
(uit: een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***************************************************************

Zoeken en gevonden worden door de barmhartige Vader


Deze keer schrijft Lucas in zijn evangelie over drie parabels van Jezus, gebaseerd op Gods barmhartigheid.
Het verloren schaap, het verloren muntstuk en het bekende over de verloren zoon, ofwel barmhartige vader.
Maar in die parabels van Jezus gaat het eigenlijk niet om een muntstuk, een schaap of een dwaze zoon, maar
om de mens om elke mens. Jezus bevindt zich dikwijls in gezelschap van zondaars en tollenaars, de farizeeën
en schriftgeleerden ergeren zich daaraan, dat Hij met deze mensen omgaat, en zelfs nog met hun aan tafel
gaat voor een etentje. De tollenaars werden beschouwt als landverraders die meewerken met de Romeinse
bezetters, en zondaars zijn mensen die niet leefden volgens de wetten, die misstappen maakten. In deze
parabels blijkt weer dat Jezus met heel andere ogen naar de mensen kijkt, die iets verkeerds hebben gedaan.
Jezus zegt:'Ik ben niet gekomen voor de brave en gezonde mensen, want die gaan ook zonder Mij de goede
weg.'Ik voel me meer voor de mensen die Mij echt nodig hebben, zodat ze ook weer als goede mensen kunnen
gaan leven, en weer op het goede pad gebracht worden.' Tegen de godsdienstige leiders vertelt Hij over de
schapen,'Wat zouden jullie doen als je honderd schapen had en er één ervan verloren liep?' 'Zouden jullie de
negenennegentig andere schapen dan niet achterlaten, en op zoek gaan naar het verdwaalde schaap?''En als
je het schaap terug vindt, zouden jullie dan blij zijn?'Daarmee wilde Jezus de schriftgeleerden en farizeeën,
voorstellen om goede herders te worden, die alle schapen willen redden, ook de schapen die niet braaf zijn,
die buiten de kudde verblijven, hier wordt natuurlijk voor de schapen mensen bedoelt, die het contact met
de gemeenschap zijn kwijtgeraakt, per ongeluk of misschien bewust. Deze parabel is een aansporing om anders
tegen anderen aan te kijken die wel eens in de fout gaan of slechte dingen doen. De tweede parabel gaat over
een vrouw die zoekt naar haar muntstuk, ze is heel blij als ze het weer heeft gevonden, zo is mijn Vader, zegt
Jezus. De derde gaat over de jongste zoon van een boer, die zijn erfenis opeist en het verkwist in een losbandig
leven, als zijn geld op is en er hongersnood uitbreekt, verlangt hij weer op hangende pootjes naar huis te kunnen.
Zijn vader ziet hem al in de verte aankomen, en gaat hem tegemoet, omhelst en kust hem en geeft een groot feest,
want zijn vader vond dat hij 'dood' was door zijn afwezigheid, en nu weer levend omdat hij terug is, die Vader,
dat is de Bron die er altijd is voor ons voor elke mens, die als een liefdevolle vader en moeder over ons waakt,
en bereid is met zijn liefde en barmhartigheid ons te omringen, als je ook 'afgedwaald' bent geweest.De goede
Herder, Jezus van Nazareth leert ons dat God barmhartigheid is, die in Jezus heeft voorgeleefd, en hoe we kunnen
leven als mens, en laat ons niet vallen als we in de fout zijn gegaan, dat is de kern van elk van de verhalen. Jezus
zegt ook:' Mijn Vader is helemaal anders dan wij, Hij pakt het ook heel anders aan zo is Hij nu eenmaal.'En zoals
altijd hebben de parabels van Jezus twee kanten: die tweede kant is dat wij zelf ook dat verloren schaap, of dat
verloren muntstuk kunnen zijn, of de verloren jongste zoon.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************

Op zoek naar ons

Heer, onze Vader, help ons te leven in het besef dat u genadig
naar ons op zoek bent. Sterk ons vertrouwen in uw zorg en
barmhartigheid, die groter zijn dan ons falen. Wijs ons elke
dag opnieuw de weg van uw Zoon Jezus, die ons thuis doet zijn
bij U, onze Vader de Bron tot in eeuwigheid.
*******************************************************

God op uitkijk


Soms, als ik ervaar dat ik een verkeerde weg heb gekozen in mijn leven,
dan hoop ik dat U toch nog op de uitkijk staat, Heer, en dat U mij in de
verte al ziet aankomen. Vraag me dan niet om alles onder woorden te brengen,
maar wil me omarmen als een liefdevolle Vader en een tedere Moeder.
Geef me alsjeblief een nieuwe kans als ik U teleurgesteld heb. En blijf
het mij in mijn oor en in mijn hart fluisteren:'Mens lief, Ik hou van jou.'
( Erwin Roosen)
**********************************************************************

God zoekt je


Deze keer lezen we via drie gelijkenissen, hoezeer de mensen God ter harte gaan,
hoe kostbaar we zijn in zijn ogen. Ondanks onze tekortkomingen, onze harte-
loosheid soms, komt Hij ons toch steeds weer opzoeken, vol liefde. En als God
ons dan gevonden heeft, is die blij, en wil er zelfs een feest van maken.
************************************************************************

Aandacht


We hebben elkaar nodig dat is toch zonneklaar, want mensen willen warmte en aandacht
voor elkaar, waarom niet even praten? Waarom geen lieve lach? Zo zorg je voor een licht-
punt ook op een donkere dag. Zo laat je een lichtje schijnen bij mensen die in stilte lijden.
Iemand die naar je luistert, iemand de met je praat, dat is nu juist datgene waar 't bij
mensen om gaat.
*******************************************************************************

God wil je omarmen


Wat je ook gedaan hebt en welke wegen je ook bent ingeslagen, als je terug naar 'huis' wil
komen, weet dan dat Ik op jou sta te wachten, en dat je welkom bent bij Mij - zegt God.
Ik wil je omarmen en liefhebben, net zoals voorheen, omdat je mijn kind bent én blijft,
wat er ook gebeurt. Alhoewel je Mij soms hebt pijn gedaan en Mij teleurgesteld hebt,
wil Ik je toch een nieuwe kans geven, en opnieuw een toekomst voor je openen. Ik wil je
laten delen in de warmte van mijn hart, en ik hoop dat je ook zelf barmhartig kunt zijn
voor anderen. Alleen op die manier maak je duidelijk dat Ik jouw Vader ben! - zegt God.
(Erwin Roosen)
********************************************************************************

Geloven


Geloof in God, onze Vader die zijn zegende hand houdt
boven alle landen en volkeren, in de hoop dat de mensen
elkaar alle goeds en vrede gunnen.

Geloof in zijn Zoon Jezus, die zichzelf weggaf omwille
van ons mensen, om ons te bevrijden van pijn en verdriet,
van veroordeling en vereenzaming.

Geloof in Jezus, die eenieder welkom heet en niemand verstoot.

Geloof in de heilige Geest, die ons aanmoedigt en inspireert,
die ons ook aanmoedigt om elkaar gelijkwaardig en gastvrij
te verwelkomen in onze vieringen.
********************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Soms denk ik een hele dag niet aan Jou.
Dan ben ik Jou kwijt, maar ik vind Jou altijd terug,
want Jij bent mij nooit kwijt.
Jij houdt mij altijd vast, en ik kan altijd terugkomen bij Jou.
Daar ben ik heel blij om.Archief preken