Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Sacramentsdag 18 en 19 juni

Preek als bezinning door het jaar – Sacramentsdag 18 en 19 juni

Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood,
sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
'Neem dit brood en deel het, dit is mijn lichaam, mijn leven.'
(naar Marcus 14,22)

overweging bij dit zondags evangelie


Je kunt Mij ontmoeten - zegt God - in elke mens met wie je samenleeft,
en met wie je het brood van het leven en de wijn van de vreugde deelt.
Je kunt Mij ontmoeten in mensen die zichzelf geven als gebroken brood,
omdat Iemand hen dat ooit heeft voorgedaan, en hen gevraagd heeft,
dat ze dat zouden blijven doen. Je kunt Mij ontmoeten in mensen die je
weer in jezelf doen geloven, omdat ze geloven in Mij. Je kunt Mij ontmoeten
- zegt God! Maar verlang je dat ook?
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*******************************************************************

Brood om te danken, en te delen wat je hebt


Vandaag vieren we Sacramentsdag, met extra aandacht voor de maaltijd des Heren, hier wordt de 'afscheidsmaaltijd'
van Jezus met zijn vrienden en vriendinnen mee bedoelt. Jezus gebruikte het brood en de wijn, om in die eenvoudige
alledaagse tekens, duidelijk te maken dat Hij zijn leven en zijn liefde aan zijn leerlingen én aan ons geeft.Brood is niet
enkel voedsel, Jezus gebruikt het bijv. ook bij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, maar ook in zijn gebed wat
Hij ons gegeven heeft: het Onze Vader:'Geef ons heden ons dagelijks brood.' En bij zijn Laatste Avondmaal gebruikte
Jezus grote plakken brood, en die werden letterlijk door Hem gebroken en uitgedeeld aan zijn vrienden. Breken en delen
moet altijd iets van jezelf zijn, geven aan de ander. Breken en delen betekent meestal: zelf met wat minder tevreden zijn
en wat geven aan een ander. En verder zegt Jezus nog op zijn Laatste Avondmaal tegen de aanwezigen:' Dit brood wat Ik
deel is Mijn lichaam,'Blijf vooral zo samen komen, om Mij te gedenken.' Jezus heeft zichzelf helemaal gegeven, Hij was als
het ware zelf brood, Hij voedde de mensen met Zijn levensvisie. Zou ik zelf ook zo 'brood' kunnen zijn voor een ander?
Je kunt delen met een ander die daar behoefte aan heeft, want je kunt van alles delen en geven van je tijd voor een ander
die in nood zit en graag geholpen wil worden, om te troosten waar verdriet is, en om in te gaan waar honger heerst of armoede,
en ellende. Wanneer je er écht bent voor iemand door een luisterend oor, een lach een helpende hand of een opbeurend woordje,
dan ben je 'brood' voor hen, kortom noem het maar een 'Jezus momentje'. Samengevat: de woorden die Jezus uitsprak op de
laatste avond van zijn leven:'Dit is mijn lichaam, en de wijn is mijn bloed, samen is dit Mijn leven dat Ik geef als voedsel voor
jullie allemaal, zodat jullie leven, zoals Ik jullie heb voorgedaan en blijf vooral aan Mij denken in de gezamenlijke vieringen, de
bedoeling is dan natuurlijk dat jullie het ook uitdragen in je leven van alle dag!'
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************************

Sacramentsdag


Breken en delen, Jezus deelde het brood, maar Hij deelde vooral ook zichzelf.
Hij had oog en oor voor de mensen om zich heen, pas wanneer mensen met elkaar
leven zoals God dat heeft bedoeld, wordt de echte honger pas gestild.
Jezus doet dan ook dát waartoe Hij is geboren: Hij vertelt over het koninkrijk Gods,
en laat in het ook in zijn leven zien. Hij voedde de mensen met zijn manier van leven,
en dat gaf Hij ook door aan zijn leerlingen. En Hij roept niet alleen zijn leerlingen
van toen op, maar ook ons. Laat het zo zijn dat ieder die eet van het Brood, zelf brood
wil worden en zo de ander voedt. Dan zullen allen die 'honger' hebben, verzadigd worden.
Dat het zo mag zijn!
Ubi caritas et amor - waar liefde is en vriendschap
Ibi deus est - daar is God!
*******************************************************************************

Ken je Mij?


Ik ken je - zegt onze Heer - Ik weet wat er in je omgaat en wat je verlangens en gevoelens zijn.
Maar soms twijfel Ik of het omgekeerde ook waar is: of je Mij kent, en of je Mij wilt kennen.
Misschien heb je het daar soms moeilijk mee. Daarom wil Ik je uitnodigen zolang naar Jezus te
kijken, tot je in zijn ogen de schittering van mijn hart ziet. Hij is mijn Zoon, mijn liefde die mens
is geworden. Hij wil jouw Broer zijn, jouw Vriend en jouw Heer, maar het laatste woord ... is aan
jou ... zegt onze Heer.
(Erwin Roosen)
**************************************************************************************

Aanroepingen


Lieve Jezus, Woord van God, wees mij nabij
en spreek tot mij in de stilte van mijn hart.

Lieve Jezus, Goede Herder, wees mij nabij
en verlos mij uit eenzaamheid en verstrooiing.

Lieve Jezus, Bron van Levend Water, wees mij nabij
en toon mij waar ik mijn diepste dorst kunnen lessen.

Lieve Jezus, Brood van Leven, wees mij nabij
en stil mijn honger naar uw aanwezigheid.

Lieve Jezus, Licht van de wereld, wees mij nabij
en breng licht in mijn duisternis.

Lieve Jezus, Koning van Vrede, wees mij nabij
en wek in mij zachte moed en geduld.

Lieve Jezus, Beeld van de onzichtbare God, wees mij nabij
en geef mij vandaag een teken van uw liefde.
****************************************************

Dank U wel


Lieve Jezus, ik dank U voor de vele mooie dingen in mijn leven.
Ik dank U voor alle verwachtingen die onbeantwoord bleven.
Ik dank U voor voor mijn geloof, de hoop en de liefde die U mij hebt gegeven.
Lieve Jezus, ik dank U voor alle dagen dat U mijn troost en mijn kracht bent gebleven.
****************************************************************************

Gelukkig zijn


Vandaag is een dag om gelukkig te zijn.
Geen enkele dag is je gegeven dan de dag van vandaag,
om voluit te leven, om blij en gelukkig te zijn.
Gisteren ben je kwijt, morgen moet nog komen,
vandaag is de enige dag die je in je handen houden mag.Archief preken