Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week bij de derde zondag door het jaar 20 en 21januari 2018.

Preek van de week voor de derde zondag door het jaar 20/21 januari 2018.

Nadat Hij Simon en Andreas had uitgenodigd om Hem te volgen,
zag Jezus Jakobus en Johannes.
Ook hen riep Hij, en ze lieten hun vader Zebedeüs in de boot achter en volgden Hem.
( naar Marcus 1,16-20)

overweging bij dit zondags evangelie

Mensenvissers gevraagd    


Jezus komt voorbij en roept en enthousiasmeert mensen, eenvoudige mensen, Hij begon met vissers,
ze laten terstond hun netten in de steek en, nog ruikend naar de vis gaan ze Hem achterna, en Hij vormt de vier vissers om tot 'mensenvissers',
maar dan zonder schip, zonder net en vislijn en zonder familie.
Marcus wil mij hier duidelijk maken dat mensen door God geroepen worden vanuit hun dagelijkse werkzaamheden,
op de plaats waar je woont, leeft en werkt.
Jezus, riep de apostelen twee aan twee: Andreas en Simon, Johannes en Jacobus want je hebt elkaars steun nodig,
want ook ik kan mijn roeping nooit op eigen houtje beleven, je hebt elkaars steun nodig.
 'Kom en volg Mij' zegt Jezus tegen hen, de vier laten hun bezit, ja zelfs hun familie achter en volgen Jezus, toch zien we ook hier in het verdere verloop
dat het niet zo simpel in elkaar zit, de apostelen zijn weliswaar enthousiast en toegewijd,
maar ze begrijpen Jezus en Zijn boodschap keer op keer verkeerd.
Vissers van mensen, het gaat niet om mensen 'te vangen', in de betekenis van zieltjes winnen, maar Jezus opdracht voor zijn volgelingen betekende;
 wees mensen nabij, zodat zij in leven blijven en opnieuw tot leven komen, vis medemensen op uit hun nood en haal ze op het droge,
breng mensen binnen in het grote net van geborgenheid en saamhorigheid.

Jezus wilde met zijn 'vissers' een begin maken met een samenleving waarin het anders zou gaan, anders dan de cirkel van kleine of grote vangst,
 maar waar het om mensen gaat die 'niet' bestaan, een naam te geven.
De leerlingen van Jezus waren blijkbaar geboeid door de wijze waarop Hij met mensen omging, die ontdekking veranderde hun leven grondig,
zij bekeerden zich, dat wil zeggen: zij keerden zich naar God.
'Kom volg Mij,  bekeer je (doe het anders), want het Rijk Gods is nabij'. Jezus roept ook mij vandaag op om Hem te volgen, om zorg te dragen
voor mensen dichtbij en ver weg, mensen die leven met oorlog en geweld, mensen die dreigen te verdrinken in eenzaamheid of onzekerheid.
Jezus zoekt mensen die zich richten op God als stevige houvast, Hij houdt van mensen die zelf een ommekeer beleefden,
en anderen tot ommekeer durven roepen.
Maar... ik die alles heb ik kan zo moeilijk alles, ook mijzelf, achterlaten om Jezus te volgen in zijn zorg om de medemens.
Hopelijk word ik spoedig door God 'opgevist'.
Misschien past hier wel een Aramese spreuk: 'De mens heeft drie oren, het derde oor is het oor van zijn hart'.
( preken.be + embe)

**********************************************************************************************************************************

Gebed
Heer Jezus,
wij vragen: schenk Jouw vrede voor ons onrustig hart
en voor deze wereld die vol is van geweld.
Wij vragen: blijf ons nabij met Jouw zorgzame aanwezigheid
als wij de moed laten zakken.
Wij vragen: geef ons Jouw kracht om altijd opnieuw op te kunnen staan
om de weg van liefde en gerechtigheid te gaan.
Wij vragen: wees onze ruggensteun als wij alleen staan
en als er zoveel dingen op ons wegen.
Wij vragen: geef ons meer geloof en vertrouwen
als wij twijfel en tegenkanting ervaren.
Wij vragen: toon ons de wegen die we moeten gaan in de kerk van morgen.
Wij vragen: zend ons Jouw Geest, die openbreekt wat gesloten is,
die geneest wat ziek is of gebroken,
die licht brengt in het donker, vandaag en alle dagen.
( uit: Even bezinnen) 

Archief preken