Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week bij de tweede zondag van de veertigdagentijd-11 / 12 maart 2017

Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee een hoge berg op.
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht straalde als de zon en kleren werden wit als licht.
( Lees ook Matteüs 17,1-9)

overweging bij dit zondags evangelie (kerk op Tabor)
Ik wil je meenemen, dat zegt Jezus ook tegen jou en je boven op een hoge berg brengen,
waar je alleen de stilte hoort en waar jouw verhaal
verbonden wordt met mijn verhaal.
Wees maar niet bang als je zult merken dat je verandert
door die ontmoeting met Mij.
Want Ik heb het beste met je voor en Ik wil je maken tot wie je in wezen bent:
een mens die het waard is bemind te worden én zelf te beminnen.
Durf je toe te vertrouwen aan mijn woord, want Ik wil dichte bij God brengen
en Ik wil 'nieuw leven' geven aan jouw én aan alle mensen
met wie je verbonden bent.

Onderweg de berg op (boven het hoofdaltaar)
Vandaag horen we van een bijzonder 'piek' ervaring boven op een berg.
Jezus neemt  Petrus, Jacobus en Johannes mee naar die plaats.
Waarom zoekt Jezus deze verlaten en eenzame plek, en waarom neemt Hij die leerlingen mee?
Om niet alleen te zijn, of om nieuwe kracht op te doen voor hetgeen  hem te wachten stond?
Wat gebeurt er boven op die berg?
Het staat er niet zo, maar zeker is dat Jezus daar in stilte bidt tot zijn Vader, met een intens gebed,
dat Hij Gods nabijheid zo sterk voelt, dat het Hem doet 'stralen'.
Soms zijn we zelf ook voor even op een berg, voelen een soort verlichting van zo is het goed,
 kon het zo maar blijven, het geeft een fijn en vredig gevoel, het zijn heilige momenten dat we God nabij voelen.
Maar we moeten verder, afdalen, terug naar de werkelijkheid van alle dag en onze aardse reis vervolgen.
Voor velen van ons is de gezamenlijke viering een moment om het alledaagse even achter ons te laten,
en een 'berg' op te gaan om stilte in ons hart te zoeken, ruimte te scheppen voor de binnenkant van onze ziel.
Een plek waar we door God worden aangeraakt, en Zijn Licht tot ons kan doordringen.
Na de 'piek' ervaring dalen Jezus en zijn leerlingen de berg weer af.
Ook wij gaan na de viering ieder weer onze eigen weg waar we ook weer worden beproefd,
maar met die ervaring van het Licht, zijn we al op weg naar Pasen.
( Eelke Ligthart, diaken)

 

Archief preken