Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week bij de vijfde zondag van de veertigdagentijd 1 en 2 april 2017

Preek van de week voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd 1 en 2 april 2017.

Bedroefd ging Jezus naar het graf van Lazarus
en Hij beval dat ze de steen die voor het graf lag, zouden wegrollen.
Na een gebed riep Hij; 'Lazarus, kom naar buiten!'
En zo gebeurde het.
( Lees ook Johannes 11,1-45)

Overweging bij dit zondags evangelie
Dood en leven


Vallen en opstaan: zo is het leven.
Vandaag kan het niet op morgen voelen wij ons doods.
Nu lacht ons het leven toe,
morgen lijkt alles donker.
Wij worden vaak heen en weer geslingerd
tussen hoop en vrees,
tussen dreiging en vreugde.
Midden op die weg
staat de kruisboom van Jezus.
Wij stoten ons aan de dwarsbalk
van lijden en pijn
Maar, geworteld in het donker,
wijst hij ons naar het licht
Zijn kruis staat haaks
op onze wereld van eigenbelang.
Het wijst ons op het paradijs
van geven en delen
van genoeg voor iedereen.
Sterven om te leven,
leven om te geven:
dat is het parool van Jezus.
Zo is Hij verrijzenis en leven
in Gods naam.
Wim Holterman osfs

Archief preken