Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Kersttijd op het feest van de Heilige familie 30 en 31 december 2017.

Preek van de week in de Kersttijd op het feest van de Heilige familie 30/31 december 2017.
Toen Jozef en Maria Jezus binnen brachten in de tempel,
nam de oude Simeon Hem in zijn armen en hij zei tot God:
'Laat mij nu gaan in vrede; want mijn ogen hebben jouw heil gezien!'
( naar Lucas 2,27-30)

Overweging bij dit zondags evangelie
Modelgezin?

Vandaag is het feest van de H. Familie, we kijken naar het gezin van Maria, Jozef en hun zoon Jezus.
Eigenlijk weten we niet zoveel over de heilige familie, en uit de eerste kinderjaren van Jezus is nagenoeg niets bekend.
Wij praten altijd over de heilige familie, maar was het gezin uit Nazareth wel zo'n modelgezin, kun je je afvragen?
Het begon al met een ontvangenis, waar Jozef veel moeite mee heeft gehad.
Er was een engel voor nodig om hem van het idee van een scheiding af te brengen.
Al snel na de geboorte van Jezus worden zijn ouders en Hij asielzoekers in den vreemde, in Egypte.
Zij moeten in dat land bij de absolute onderkant van de samenleving gehoord hebben, veroordeeld tot de bedelstaf.
En later, weer thuis, raakt Jezus - twaalf jaar oud - verloren in de grote stad Jeruzalem, Hij blijkt ondernemend te zijn.
Als zijn ouders hem na lang zoeken eindelijk vinden, blijkt Hij achtergebleven in de tempel,
en had Hij weinig begrip voor de zorg en de pijn van zijn ouders.

Op de bruiloft van Kana zegt Jezus ronduit tegen zijn moeder, dat ze zich niet moet bezighouden met zijn zaken.
En als Hij tijdens zijn openbaar leven steeds feller wordt tegen de machthebbers en de officiële religie,
komt zijn hele familie, die er niets van begrijpt, daar tegenop ze willen Hem zelfs naar huis halen.
Wanneer Hij een keer in Nazareth is, ontmoet Hij daar veel terughoudenheid en zegt dan:
 'een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen familie'.
Al deze voorvallen veranderen natuurlijk niets aan Jezus eigenlijke boodschap, zijn roeping,
 maar daardoor kwam wel zijn gezin onder druk te staan, door die roeping, die eigen weg die Hij moest gaan.
 En dat brengt hem eigenlijk een heel stuk dichterbij, want heilige families bestaan niet, toen niet en nu niet,
wel families en gezinnen, waarin een goede geest leeft.
Waarbij de gezinsleden zorg hebben voor elkaar, waar ook kinderen hun eigen weggaan, buitenbeentjes zijn en het ook niet altijd koek en ei is. En daarom lijkt het gezin van Nazareth als twee druppels water op vele gezinnen van onze tijd.
( preken.be + embe)

*****************************************************************************************************************************

Op de drempel van het nieuwe jaar
Deze laatste dag van het oude jaar
laat ons weer even op een drempel staan.
Straks zullen we met zijn allen weer
hoopvol een nieuw jaar in gaan.

Het gebeurt heel vaak in ons leven
dat we voor een of andere drempel staan.
Het vraagt soms veel moed of voorbereiding
om een andere deur of een nieuwe periode in te gaan.

We moeten of mogen het oude achterlaten
om een nieuw begin mogelijk te maken.
Het kan een feestelijk gebeuren zijn
of een hindernis waar we moeilijk over geraken.

God, op de drempel van het nieuwe jaar
willen we uw hulp en zegen vragen
om onze wensen waar te maken
en elkaar in liefde verder te dragen.
( uit: even bezinnen)

Archief preken