Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Paastijd de vijfde zondag op 9 en 10 mei 2020


Preek van de week in de Paastijd de vijfde zondag op 9 en 10 mei 2020

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven', zei Jezus.
'Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen.
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.'
(naar Johannes 14,6-7.11)

overweging bij dit zondags evangelie

Ik ben de weg
Dit evangelie van Johannes is deze keer een stukje uit de afscheidsrede van Jezus bij het Laatste Avondmaal.
Over het feit dat het afscheid van Jezus helemaal geen afscheid is!
Niet te verwonderen dus dat Hij begint met zijn leerlingen te sterken:'Laat je hart niet verontrust worden', zegt Hij.
Wat Hij daarmee bedoelt, blijkt uit wat volgt:'Wees niet bevreesd, want wat er ook gebeurd, Ik blijf bij je.
Ook als Ik wegga, kom Ik terug, volg me dus maar, jullie kennen de weg. Jezus zegt dat Hij vertrekt naar een plaats
waar ze Hem voorlopig niet kunnen volgen, Hij doelt hier mee op zijn verheerlijking bij de Vader na zijn dood.
Zijn leerlingen begrijpen het niet, ze lijken niet te weten welke de weg is die ze moeten volgen om te delen in het leven
van de verheerlijkte Jezus. Thomas en Filippus stellen vragen die ook onze vragen zouden kunnen zijn. Thomas vraagt:
'Heer, wij weten niet waar U heengaat, hoe moeten we dan de weg kennen? Filippus zegt:'Heer, laat ons de Vader zien,
meer verlangen wij niet.''Wie mij ziet, ziet de Vader' zegt Jezus tegen Filippus. De weg niet kennen en God willen zien:
dat zouden onze woorden kunnen zijn. Want wellicht moeten ook wij vaak vragen:'Heer, waar is de weg die we moeten gaan?
En hoe moeten wij die weg kennen? En misschien vragen we nog meer:'Heer, hoe moeten we die weg gaan?' Want het is
niet altijd zo eenvoudig en vanzelfsprekend om de weg van Jezus te gaan. Om in alles wat ik meemaak, en elke beslissing
die ik neem, in alles wat rondom mij gebeurt te weten welke weg ik moet gaan, of te weten welke weg Jezus zou gaan
mocht Hij vandaag vóór mij uitgaan. In de pijn die ik soms moet ondergaan; in de evt. problemen met mijn gezondheid
of werk; in de pech die me overvalt; kortom in de ellende die ik tegenkom...Heer welke weg moet ik gaan?
Heer, welke weg zou U gaan? En tegen mij antwoordt Jezus dan hetzelfde als tegen zijn apostelen:'Ik ben de weg, de waarheid
en het leven.' En die weg, dat weet ik, is de weg van naastenliefde en vrede, van nederigheid en barmhartigheid, zacht-
moedigheid en eerlijkheid. Het is de weg van de zaligsprekingen van Jezus die Hij zelf ging, en de weg die Hij zelf was:
nooit veroordelen, maar altijd helpen; nooit kwetsen, maar altijd vergeven, maar met zijn onbegrensde liefde voor kleine
mensen moest Hij het uiteindelijk wel met de dood bekopen. Ja, in die Jezus zie ik God in de manier waarop Hij leefde en in al
wat Hij deed en zei, in hoe Hij met de mensen omging ervaar en zie ik God's liefde en goedheid. Alleen die weg maakt het leven
waarachtig leefbaar, omdat het écht is en menswaardig in doen en laten. Thomas kende die weg niet, hoewel hij Jezus al
drie jaar volgde. Maar het is ook de weg die ikzelf dikwijls niet ken, of die ik misschien niet altijd wil gaan, omdat ik liever
andere wegen kies. En net als Filippus vraag ik ook mij geregeld af: Wie is God? Hoe is God? Waar is God? Ik weet wat Jezus
daarop zal antwoorden, Hij zegt:'Wie Mij ziet, ziet de Vader.' Misschien ben ik me daar niet echt bewust van, het zijn
diepgaande woorden: wie Jezus ziet, ziet meteen ook God, en weet hoe God is geen heerser maar een dienaar, geen eiser
maar een helper, geen vernietiger maar een redder, geen wreker maar een vergever, zo is Jezus, zo is God. 'In het huis
van mijn Vader is ruimte voor velen' zegt Jezus ook nog, ik kan dat zien als een aanwijzing dat mijn leven na de dood doorgaat,
weliswaar op een andere manier die ik niet ken, maar wel dat ik op een goede plaats terechtkom. Jezus' woorden zijn bemoedigend
en geruststellend. Het is knap als mensen in al hun soms zo uitzichtloze onrust, verdrukking, ontevredenheid en zorgen het leven
zo kunnen aanvaarden zoals het is, in navolging en vertrouwend op Jezus. Het is een uitnodiging om mij door Jezus te laten
bemoedigen vandaag, om Hem te vinden als mijn persoonlijke weg, mijn waarheid en leven, om daarin vrede en veiligheid te vinden.
Een rust die Hij zelf bezat en die zovelen van zijn volgelingen hebben gehad.
( preken.be + embe)
******************************************************************************************************************

Meimaand - Mariamaand
Bid voor ons Maria, wij die onderweg zijn, met onze zorgen voor wat komen gaat.
Bid met ons dat wij een eind met U kunnen meegaan, om de weg van uw Zoon Jezus te volgen.
Om God in ons leven te laten leiden, dat wij van onze toekomst weer écht leven kunnen maken,
meer dan de onzekerheid en angst waarin we nu verkeren, dat gebroken en vervlogen dromen
weer levenskrachtig worden met liefde die onvermoeibaar is.

Moederdag

Mama
Mama is het woord waar het leven mee begint
mama is het woord dat hoort bij ieder kind.

Een woord om zacht te zeggen niet om luid te schreeuwen
het hoeft niets uit te leggen en gaat door alle eeuwen.

Mama is het woord waar de mensheid mee begint
mama is een ander woord voor liefde.
( Toon Hermans)

Archief preken