Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Paastijd - Pasen 2017

preek van de week in de Paastijd - Pasen 2017

Toen Maria van Magdala merkte dat de steen voor het graf weg was,
haastte ze zich naar Petrus en Johannes.
En ook zij gingen naar het graf.
Johannes ging naar binnen, hij zag en geloofde.
( naar Johannes 20,1-3.8)

overweging bij dit Paasevangelie
Dit is het fundament: Hem niet bij de doden zoeken maar bij de levenden. Kijk dus maar goed rond. Dat is de boodschap.
Zouden we daarom dat licht in handen hebben gekregen? Om Hem bij de levenden te zoeken? Dat staat soms haaks op hoe wij in ons dagelijks bestaan reageren. Wij kijken vaak naar wat achter ons ligt, naar wat eens is gebeurd. Toen en toen, en toen ging het ook al niet goed!’ We hebben alles al een keer geprobeerd….
In deze nacht van Pasen ontvangen wij allemaal het licht om Hem niet bij de doden te zoeken maar onder de levenden. Dat neemt ook onmiddellijk de angst weg. Want dood roept meestal angst op.
Laten we dit kaarsje koesteren, laten we voorzichtig met dit licht omgaan. Het maakt onze opdracht concreet, de opdracht van Pasen aan ieder van ons gegeven: zoek het niet onder de doden, maar zoekt Hem onder de levenden. Dan zullen we Hem zien…

Joost Jansen, Woord voor onderweg. Overwegingen voor het jaar A.


Opstaan...

Veertig dagen voorbereiding op deze dag, de dag waarop ik de opstanding van Jezus vier.
Wat betekende toch dat opstaan?
Maria Magdalena, Petrus en Johannes snellen naar het graf, ze zien , maar zien ook niets.
Johannes gaat binnen in het graf, hij ziet en gelooft!!
Laat ook ik zien en geloven dat het opstaan van Jezus, ook mijn opstaan moet zijn
in mijn wereld in mijn tijd, een viering van opstaan en leven soms tegen alle verdrukking in.
Jezus leeft, Hij is opgestaan uit de dood, dat is onvoorstelbaar, maar geweldig nieuws.
En dat zou Pasen opnieuw voor mij ook moeten zijn.
Het begint allemaal bij Maria Magdalena, nog beduusd door wat er allemaal is gebeurt,
 raakt ze totaal verward als ze het lege graf ziet.
Een zelfde schemer overvalt ook Petrus en Johannes, ja ze snapten het allemaal nog niet.
Voor Maria Magdalena, zij is de eerste, zal het Paasmysterie langzaam doorbreken.
Ze ziet Jezus aan voor tuinman en dat is niet zo gek,
 want in diezelfde tuin is Pasen op Goede Vrijdag begonnen, de opwekking van de Nieuwe Adam,
de nieuwe mens, Jezus de Verrezene.
Het licht breekt door en het duister zal verdwijnen.
 Maar tegelijkertijd zie ik de onmacht van mij, als ik de natuur bedreigd zie,
de aarde verschroeid van oorlogen en conflicten
 en de pijnlijke onmacht om mensen die elkaar het licht niet gunnen.
Dan weet je dat er nog een hele weg is te gaan , dat Pasen een soort tussenstop lijkt van opstaan
en dat ik verbijsterd blijf om alle leed dat mensen elkaar aandoen.
Dat ik opnieuw mens wordt zoals Jezus, dat mensen elkaar uitzicht bieden, elkaar hoop geven.
Jezus, Hij gaat mij voor, Hij verbreekt mijn duisternis, zelfs de duisternis van de dood.
Dat is het: opstaan uit ellende, opstaan uit een soms doods bestaan, de 'steen' wegrollen
elke dag opnieuw.
Mijn Paasfeest, moet een feest van hoop zijn, van elkaar ontmoeten,
elkaar een nieuwe kans geven, zoals Jezus deed.
Zalig Pasen.
( Eelke Ligthart, diaken)
 

Archief preken