Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week op het weekend van de vijfde zondag in de paastijd 18 en 19 mei 2019.

Preek van de week op het weekend van de vijfde zondag in de paastijd 18 en 19 mei 2019.

'Ik geef jullie een nieuw gebod', zei Jezus,
'dat je elkaar liefhebt met de liefde die Ik jullie heb gegeven.
Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn!'
( naar Johannes 13,34-35)

Overweging bij dit zondags evangelie

Elkaar liefhebben

Deze keer weer een kort maar krachtig fragment uit het evangelie van Johannes, nl. uit het laatste avondmaal.
Van die avond vertelt Johannes vol gloed over de voetwassing, waarmee Jezus liet zien dat heersen neerkomt op dienen.
Daarna had Jezus diepgaande gesprekken met zijn apostelen, en daar lezen we deze keer het begin van.
'Ik geef jullie een nieuw gebod', zegt Hij, jullie moeten elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb lief gehad'. 
Wat is er nieuw aan het gebod dat Jezus ons geeft? We verstaan een gebod meestal als een moeten, een verplichting.
Hier is het tegendeel waar: het gaat om een bijzondere aanbeveling: zichzelf geven, zoals Jezus voor ons deed.
'Het is elkaar liefhebben, zegt Hij, zoals ik jullie heb lief gehad', dus niet zoals: 'dat apart gevoel van binnen als je mij aankijkt, lieve schat!'
Elkaar liefhebben is al een gebod dat in het Oude Testament voorkomt, nieuw is dat Jezus zichzelf daarbij als na te volgen voorbeeld stelt.
Zijn liefde komt tot uiting in zijn inzet voor alle mensen: mensen die in nood zijn, mensen met of zonder macht, voor gezonde en zieke mensen, voor rijk en arm, kortom voor iedereen.
Voor allen is Hij de Goede Herder, en dat is precies wat vorige week in het stukje evangelie stond,
maar dat Hij ook verlangt van ons dat ook wij goede herders voor elkaar zijn.
Dat is dus wat Hij bedoelt wanneer Hij tegen zijn apostelen zegt dat Hij hun een nieuw gebod geeft: dat ze naar zijn voorbeeld,
goede herders zouden zijn voor elkaar.
Een goede herder, dat is een herder die zijn leven geeft voor zijn schapen, dat betekent niet dat we pas goede herders zijn
als we sterven voor onze medemensen, maar wel dat we in ons leven aandacht hebben voor hen.
Dus een herder die zijn best doet voor zijn medemensen, en het beste voor heeft voor een ander, maar niet van:
Het kan me niet schelen, trek maar je eigen plan, nee, dat is niet wat Jezus van mij vraagt.
Jammer genoeg leven we in een tijd waarin de menselijke aandacht vooral lijkt te gaan naar het eigen ik, het eigen voordeel,
de eigen gezondheid, rijkdom noem maar op, hoe anderen het maken, dat is hun eigen zaak.
Het zou goed zijn als er wat meer mensen mochten luisteren naar de woorden van Jezus, en proberen te doen wat Hij vraagt:
elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft lief gehad, alleen als we dat proberen, maken we van de aarde een wereld die God
bij zijn schepping gedroomd heeft, en die Jezus ons heeft voorgeleefd.
Een wereld om je heen die beter leefbaar is voor iedereen, laat ik daar mijn best voor doen, want dat is het nieuwe gebod
wat Jezus ons geeft, van de wereld te houden gelijk Hijzelf van mij houdt.
Zoals Phil Bosmans ( Bond zonder Naam) zegt:'Mensen gaarne zien, da's m'n hobby!'
( preken. be + embe)
*****************************************************************************************************************************

Gebed

Het is geen gemakkelijke opdracht die Jezus mij geeft God,
elkaar liefhebben met dezelfde liefde waarmee Hij liefhad
zonder beperkingen, zonder voorwaarden.
Toch besef ik dat ik alleen op die manier van Jou kan getuigen.
Geef mij dan de kracht mijn eigen leven te breken als brood en te delen als wijn,
net zoals Jezus mij dat heeft voorgedaan.
En wil mij vergeving schenken wanneer mijn liefde nog maar eens te klein is.
( Erwin Roosen)
***********************************************************************

Archief preken