Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor Christus Koning op 23 en 24 november 2019

Preek van de week voor  Christus Koning op 23/24 november 2019

Wanneer de Mensenzoon als Koning zal terugkomen, zal Hij zeggen:
'Kom, gezegenden van mijn Vader.
Alles wat je voor een van de minsten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.'
( naar Matteüs 25,34.40)

overweging bij dit zondags evangelie

Koning, maar dan anders
Deze zondag vieren we Christus Koning, dit feest werd ingesteld door paus Pius XI in 1925.
'Christus Koning'! Dat is tweemaal Koning, want Christus is de Latijnse vertaling van het Hebreeuwse woord dat 'gezalfde' betekent.
Een gezalfde is iemand die door God tot Koning is gezalfd, en Christus is dat, dus Christus Koning is dubbel koning.
Wat voor soort koning is Hij in hemelsnaam?
Niet van het type koningen dat wij van weleer kennen, dat maakt het evangelie van vandaag ons duidelijk.
Als Jezus voor Pilatus staat, zegt Hij dat helder en klaar: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld'.
Niet van deze wereld wil hier gewoon zeggen, dat we het niet mogen begrijpen als een koningschap gebaseerd op macht
en over het misbruik van macht, want Jezus gebruikt de macht die Hij heeft door zijn woorden en daden.
En die macht, dat is zijn hulp aan armen, zieken, melaatsen, uitgestotenen, mensen in nood, op die macht,
op die hulpvaardigheid is zijn koningschap gebouwd.
Want Jezus is geen koning van dwang en geweld, van onderdrukking en uitbuiting, pracht en praal, maar een Koning van liefde en vrede van hulpvaardigheid en vergeving, Hij oefent het koningschap van God de Vader uit en dat is het koningschap van het hart.
Zoals Jezus in zijn preken wel vaker dingen op z'n kop zette, zo deed hij dat hier ook met het begrip koningschap.
Hij is een koning die niets afdwingt en niets oplegt aan zijn onderdanen, maar die hen steeds weer van harte uitnodigt en oproept
om toch zorg en aandacht te hebben voor de kleine en zwakke mens.
Hij is niet een koning die de eerste is, de voornaamste, maar een dienaar die de laatste is en zich dienstbaar maakt aan de anderen.
Dit feest op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is als een soort visioen van de toekomst, een droom van wat eens waarheid zal worden , nl. dat Christus' Koninkrijk heel de mensheid zal omvatten.
Het gaat hier om de droom dat het ooit eens zal gebeuren dat alle mensen die oproep tot dienstbaarheid aan elkaar, waar zullen maken.
Dat we niet langer vechten om macht, invloed, geld, en genot, en niet langer geleid worden door afgunst en jaloezie,
maar dat we van harte begaan zijn met het welzijn van onze medemensen, en samen gemeenschap vormen waar iedereen welkom is en niemand wordt buitengesloten.
Het is een droom, en dromen zijn bedrog, zeggen we wel, je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat deze droom ooit werkelijkheid kan worden.
Maar ook ik moet proberen in zijn geest te werken aan een stukje verwerkelijking  van die droom, van dat koninkrijk van liefde en dienstbaarheid.
Als je zegt:' Het haalt toch niets uit, dan gebeurt er ook niets, elk klein stapje in de goede richting is de moeite waard.
Jezus als koning aanroepen heeft alles te maken met Hem volgen Hij geeft de 'marsrichting' aan die ten strijde trekt tegen onrecht, zonder geweld te gebruiken.
Luister ik naar het zachte stemmetje in mijn hart dat mij aanraadt te kiezen voor het goede, voor de ander?
Jezus verwacht van mij als volgeling dat ik zoveel mogelijk mensen in mijn liefde insluit.
Dat is wat Hij bedoelt met 'niet van deze wereld': in onze samenleving en ook in Jezus' tijd lag en ligt er teveel nadruk op macht, rijkdom en uiterlijke schijn.
Van dat alles moet het rijk Gods het niet hebben, vaak integendeel zelfs.
Gelukkig maar is er dat zachte stemmetje die je met warme gloed van binnen laat weten: je bent op de goede weg, de weg van hart tot hart.
( preken.be + embe)
************************************************************************************************************************************************

Houd goede moed,

Aan alle pijn op aarde maakt Jezus eens een eind,
we mogen toch vertrouwen dat lijden dan verdwijnt.

Niet langer zul je huilen en niet meer eenzaam zijn,
verdriet is dan verdwenen zo ook de bittere pijn.

Dus met je blik naar boven je hart op Hem gericht,
helpt Hij jouw lasten dragen jouw pad wordt weer verlicht.

Maar is je strijd toch moeilijk voel je zijn leiding niet,
wees dan vooral verzekerd dat Jezus jou wel ziet.

Hij zal jou nooit vergeten kijkt je vol liefde aan,
zegt; kom maar naast Mij lopen en Ik zal met jou verder gaan!

Archief preken