Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achtentwintigste zondag door het jaar 13 en 14 oktober

Preek van de week voor de  achtentwintigste zondag door het jaar  B voor 13 en 14 oktober 2018

'Meester, wat moet ik doen om eeuwig te leven?'vroeg iemand aan Jezus.
En Jezus antwoordde:'Ga verkopen wat je hebt en geef het aan de armen.
Je zult een schat hebben in de hemel.'
( naar Marcus 10,17.21)

overweging bij dit zondags evangelie
 

Door het oog van de naald

De Blijde Boodschap van vandaag begint met een rijke, jonge goede man, die eerlijk kan zeggen dat hij altijd de Wet
( de Levenswetten), heeft onderhouden.
En nu vraagt hij aan Jezus:'Goede Heer, wat kan ik nog meer doen om het eeuwig leven, of beter gezegd het Rijk Gods binnen te gaan?'
Jezus antwoordt: 'Waarom noem je Mij goed, niemand is goed dan God alleen'.
Die verwijzing naar de goedheid van God is belangrijk, Jezus zegt hier eigenlijk:'Waarom ben je bezorgd om dat eeuwig leven?
je moet op de goedheid van God vertrouwen', daar raakt Jezus aan de kern van de zaak.
Maar Hij zegt nog iets heel opvallends:'De grote sta-in-de-weg is: je bezit té veel, je bent té zwaar beladen, zie er vanaf te komen!'
En dan komt Jezus met zijn beroemde uitspraak: 'Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen
dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan'.
De kameel is een prachtig symbool voor iemand, die heel veel meesleept (veel bezit), omdat een kameel meestal vol beladen was met bagage en allerlei zaken die reizigers mee wilde nemen.

***Jezus zou in zijn tijd dat beeld van de kameel gebruikt hebben, omdat er toen in de stadsmuur van Jeruzalem een kleine stadspoort bestond, die in de volksmond 'oog van de naald' werd genoemd, deze stadspoort zou zó klein geweest zijn dat een kameel daar nooit door had gekund***

Jezus zei verder tegen de rijke jongeman:'Je bent niet vrij, je ademt het leven niet, je hebt het maar te druk met alles te houden, te onderhouden, én in de gaten te houden wat je hebt, geef het aan de mensen die het nodig hebben, geef het aan armen, want je bezit schept afstand'.
Daar stond die goeie man, hij had de sabbat onderhouden en God geprezen, had zijn vader en moeder verzorgd, hij had niemand gekwetst, en was ook niet gescheiden, maar hij was niet vergenoeg gegaan.
Het is je roeping met al wat je hebt én bent, het 'leven' te helpen opbouwen.
De rijke man had niet gestolen, maar... had hij ook gedeeld van wat hij teveel had? Hij had ook nooit gelogen of gelasterd,
maar... had hij ook het goede van zijn medemensen naar voren gehaald?
Niet tekort doen aan een ander is onvoldoende, probeer te geven met goede hand, niet alleen geld, maar ook aandacht, tijd, liefde,
vooral aan mensen die het niet zo goed getroffen hebben in hun leven.
Beschouw voor jezelf het leven als een geschenk, dat is eigenlijk de grondvoorwaarde voor het volgen van Jezus, dit leven is je slechts in bruikleen gegeven.
'Je leeft, omdat je werd uitgenodigd aan het banket van het leven'. Als je mee helpt om ieder een plaats te geven aan dat banket, dan raak je op weg naar het Rijk Gods.
Maar... het is een heel karwei, Jezus zegt:' Je doet eigenlijk iets wat onmogelijk is, je kruipt door het oog van een naald'.
Toch zijn er mensen die het lukt, een goed voorbeeld is nog altijd Franciscus van Assisi, hij ontdekte de onvoorstelbare rijkdom van de vrijwillige armoede.
Hij was van rijke komaf en wilde eigenlijk ridder worden, hoog te paard, maar hij hoorde het evangeliewoord, en omhelsde het 'leven' los van bezit en liet zich leiden door de armen om hem heen, hij hield dat ook zijn broeders voor.
Ik moet goed begrijpen dat armoede niet enkel op materiële dingen betrekking heeft, het is meer een levenshouding, genoeg is genoeg, en dat je niets als je eigen bezit ziet, maar beschouwt als een geschenk dat mij in bruikleen is gegeven.
Niet alleen geld, maar ook mijn gezondheid, mijn talenten, mijn functie, het water, de lucht, de dieren en de planten.
Niets is eigenlijk van je, alles wat er is, wat je hebt, heb je in bruikleen.
De grote drijfkracht van mijn leven hoort niet het verwerven van rijkdom en bezittingen te zijn, maar liefde voor je naaste, voor je medemens.
In deze Blijde Boodschap spoort Jezus mij aan om eens goed na te denken over mijn manier van leven, mijn prioriteiten, mijn manier van omgaan met anderen, en vooral over mijn afhankelijkheid van mijn eigen bezit!
( preken.be + embe)
***************************************************************************************************************************************************

Wees sterk genoeg om jezelf te zijn

In de krachten als wind, water en vuur, maar ook in de diversiteit van bloemen en dieren is God waarneembaar.
Van mijn ouders, leerde ik dat ieder mens onlosmakelijk met natuurkrachten en dus met God verbonden is.
Zo kreeg ik een positieve kijk op de mens, op de schepping en op onze verbondenheid.
Het is een kunst om je over te geven aan wat de dag en het leven brengen,
en daarbij tegelijkertijd gebruik te maken van je eigen talenten en kracht.
Dus 'wees sterk genoeg om jezelf te zijn' en op God te vertrouwen.
( Holkje van der Veer)

 

Archief preken