Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achttiende zondag door het jaar 3 en 4 augustus 2019.

Preek van de week voor de achttiende zondag door het jaar - C - 3 en 4 augustus 2019.

'Ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet', zei Jezus.
'Zorg daarom dat je rijke schatten verzamelt voor God en niet voor jezelf.'
( naar Lucas 12,15.21)

overweging bij dit zondags evangelie

Je geld of je geluk!


De afgelopen weken hebben we Jezus op verschillende momenten ontmoet, we hebben gezien dat Hij dikwijls anders reageert dan wij verwachten.
We hebben de radicale Jezus gezien die zijn leerlingen roept en uitzendt, de barmhartige Jezus die ons duidelijk maakt wie onze naaste is,
de lerende Jezus die Martha erop wijst wat echt belangrijk is, de biddende Jezus die tegen ons zegt dat we bij God mogen aankloppen.
Deze keer zien we de lerende Jezus opnieuw, we zien Jezus als wijsheidsleraar, als iemand die radicaal en wijs is.
Een man vraagt Hem of Hij zijn  broer er toe zou kunnen aanzetten hun erfenis eerlijk te verdelen,
maar zoals altijd weigert Jezus te reageren op puur materiële problemen, integendeel, Hij zegt;
'Pas op met bezitsdrang, want geen enkel bezit kan uw leven veilig stellen.'
En ook altijd in zulke omstandigheden vertelt Hij een parabel in die richting: deze keer de parabel van een rijke boer, die zo'n geweldige oogst heeft,
dat zijn voorraadschuren veel te klein zijn, dus besluit hij die schuren af te breken en veel grotere nieuwe te bouwen, zodat hij zijn oogst kan opbergen.
Die oogst is zo groot dat hij voor de rest van zijn leven niet meer hoeft te werken, hij zal dus kunnen genieten van het leven,
eten en drinken wat en hoeveel hij maar wil, en op z'n tijd rusten, maar... God noemt hem een dwaas.
Want wanneer zijn leven terug wordt opgeëist, voor wie zijn dan al die voorraden die hij heeft aangelegd?
Had hij dan niet begrepen waar het over gaat in het leven? Hij zag enkel de rijkdom en zijn vermeende welstand.
Op het einde zegt God, heb je door je hebzucht je gezondheid verwoest, bent een bitter mens geworden, en hebt niemand om je gevoel, verdriet en vreugde te delen; dus sta je met lege handen voor Mij! 
Datgene waar het in je leven op aan komt, datgene waar je eerst voor zou moeten zorgen, dat zag hij blijkbaar niet,
hij leed aan een erge vorm van kortzichtigheid, Jezus' conclusie is hard.
Wellicht moet je hierbij even slikken, want wat heeft hij dan fout gedaan? Hij heeft hard gewerkt, en door wellicht ideale omstandigheden heeft hij een hele rijke oogst binnengehaald.

En dat is voor ons heel herkenbaar, want ook wij zetten ons in om het goed te hebben, we doen daar ons best voor, op ons werk of eigen zaak.
Misschien doen we zelfs mee met een loterij in de hoop op een mooie prijs, of klussen er nog volop bij.
En als dat allemaal lukt, willen we doen zoals die man uit de parabel: we willen genieten van onze inzet, rust, reis of vakantie en een mooi huis, met een grote auto,we proberen het beste van ons leven te maken.
'Pas op voor elke vorm van hebzucht!'zei Jezus. Hebzucht maakt een mens ongelukkig, hoe komt het, dat wij het hier allemaal mee eens zijn, en dat we tóch bijna allemaal veel geld willen erven als dat kan?
Geld maakt niet gelukkig, mensen die veel bezitten, zeggen het vaak: 'Iedereen denkt dat ik gelukkig ben, ze moesten eens weten...'
'Je neemt niets mee naar het hiernamaals!'
Jezus heeft eigenlijk makkelijk praten, Hij hoefde geen hypotheek af te lossen had geen zeurende kinderen die van alles wilde, en geen partner die mooi voor de dag wilde komen enz... da's waar,in die zin is Jezus een zeer vrij mens, maar weet vanop afstand die situatie te bekijken en te beoordelen.
Werken staat ten dienste van de mens, daardoor verdienen we geld om daar van alles van te kopen en om van te leven, helaas geldt voor veel mensen tegenwoordig dat ze nooit genoeg hebben, nog meer werken voor meer comfort, luxe en status.
Het komt er dus op neer dat ik een gezond evenwicht vindt tussen rijke schatten verzamelen voor mijzelf, maar ook schatten verzamel voor het Rijk Gods.
Deze rijkdom bestaat uit mijn leven met mensen te delen, in vriendschap, liefde en vergevingsgezindheid,..., dingen die niet veel opbrengen, op het eerste gezicht, soms zelfs wat kosten, maar die uiteindelijk belangrijker zijn dan welk schijnbaar belangrijk hebbedingetje dan ook.
Toen er eens aan de Dalai Lama gevraagd werd, wat hem het meest verbaasde aan de mensheid, antwoordde hij:
De mens zelf, omdat hij zijn gezondheid opoffert om geld te verdienen, daarna offert hij zijn geld op om zijn gezondheid te herstellen.
De mens is zo bezorgd over de toekomst dat hij geen plezier beleeft in het heden, met als resultaat dat de mens niet in het heden leeft
en niet in de toekomst, de mens leeft alsof zij nooit sterft maar gaat dood zonder echt geleefd te hebben.
( preken.be + embe)
****************************************************************************************************************************************

Vakantie

Geef mij een hart, dat uitnodigt - als een rustbank in de schaduw - voor iedere voorbijganger op weg.
Geef mij een hart dat zich wil bekeren tot eenvoud en het geluk van kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, en kan bidden zonder woorden.
Een hart dat door alle dingen kan kijken naar Uw oneindigheid.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij, op die zevende dag,
toen alles weer goed was, wat Gij had gemaakt.

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of ik de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,
of stil van de stoel naar het bed zal gaan...
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God, en dan is het feest al begonnen.
( Manu Verhulst)

 

Archief preken