Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de derde zondag door het jaar 25 en 26 januari 2020

Preek van de week voor de derde zondag door het jaar 25/26 januari 2020

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en Andreas het net uitwerpen in het meer.
Hij zei tot hen:'Kom, Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.'
(naar Matteüs 4,18-19)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik heb ander werk voor je, Gods Rijk groeit niet vanzelf!

Na de dood van Johannes de Doper, week Jezus veiligheidshalve uit naar Galilea, de landstreek
waar Hij zijn jeugd had doorgebracht. Maar Galilea, was in de ogen van de bewoners van Judea
een halfverwilderd en heidens gebied, en om vanuit Judea daar te komen, moest je immers ook door Samaria,
en dat was helemaal een heidens zootje. Een Jood ging dus in een grote boog om Samaria heen als hij in Galilea moest zijn.
Jezus echter nam de kortste weg ernaar toe, dwars door Samaria, Hij was mensvriendelijk, open en oordeelde niet,
bij Hem was ieder mens een 'kind' van God. Hij ging niet naar Nazareth waar zijn ouders woonden.
Hen had Hij immers verlaten, omdat Hij zich volledig aan de dienst van zijn Vader en zijn medemensen wilde wijden.
Hij vestigt zich in Kafarnaüm, een eenvoudig dorpje met uitzicht op het meer van Galilea, voor zijn boodschap heeft Jezus
niets anders nodig dan het dagelijks leven van gewone mensen, met hun hoop en vrees. Geen tempel, geen koninklijk gezag,
geen bijzondere dag of kleding, geen titel of gezang. Hij zoekt de zieken en uitgestotenen op, is liefdevol,
troostend, genezend, wekt tot nieuw leven op en schept vrede. Jezus' boodschap is eigenlijk eenvoudig en tegelijkertijd ook
waanzinnig groots en moeilijk. Hij predikt: 'Bekeer u, want het rijk der hemelen is nabij', en omdat Hij echt wel een Blijde Boodschap
verkondigde van liefde, vrede en broederlijkheid, en Hij ook weldoende rondtrok en allerlei ziekten en kwalen genas,
zagen de mensen die in het 'duister' wandelde een groot 'licht'. En Jezus zag dat de oogst groot was, maar dat Hij er alleen voorstond.
Dus riep Hij enkele jonge vissers 'Ik zal jullie vissers van mensen maken, kom en volg Mij!' zei Jezus tegen hen, het waren twee broers.
Het enige wat ze moesten doen is: ja zeggen en Jezus volgen, het klinkt heel simpel, maar dat is het niet, ze moesten hun beroep
en hun vroeger leven opgeven en alles en iedereen achterlaten, maar...ze doen het! Merkwaardig is dat Jezus niet op zoek gaat naar hoogopgeleide of geleerde mensen, neen, de broers hadden geen enkel diploma of getuigschrift, ze hadden geen titel en stonden niet hoog in aanzien.
Het waren gewoon eenvoudige hardwerkende vissers, Jezus vraagt hen hun netten en boot achter te laten, en Hem te volgen het klinkt
behoorlijk geheimzinnig, en toch doen ze het, Jezus laat zien in zijn woorden en daden wat Hij ermee bedoelt, en...Hij had ook een bijzondere charisma.
Door zijn woorden van liefde en vrede, van vergeving en barmhartigheid, zijn opkomen voor medemensen die uitgestoten werden omdat ze zondaars waren of tollenaars, en het opzoeken van gekwetsten of gehandicapten, zieke en armen, mensen die leefden in de duisternis van ellende en miserie.
Hen nam Hij op in het licht van zijn Blijde Boodschap, zijn Boodschap van barmhartigheid, liefde, en vrede in Gods nabijheid.
'Laat mijn Vader binnen in je leven', zegt Hij, in je dagelijks leven, want dan is het Rijk Gods nabij, en dat is het Rijk van liefde,
vrede en gerechtigheid, en het ligt binnen handbereik als ik Jezus volg. Het rijk Gods is nabij omdat God mij steeds nabij is, vlakbij me is.
Het is daar waar God jou nabij is, en dat is vooral binnen in je eigen hart, je kan Hem vinden. Laat ik niet vergeten dat Jezus ook mij roept, 'Kom en volg Mij!'om zorg te dragen voor mensen, dichtbij en ver weg, zoals Hij ook die vissers Simon en Andreas heeft geroepen, perfect hoef je niet te zijn, je hoeft eigenlijk alleen maar 'ja' te zeggen, en proberen los te komen van de 'netten' die verstrikt kunt zitten en dus al je aandacht opeisen.
Je hoeft ook niet gestudeerd te hebben, iedereen is geroepen!
Laat ik proberen een beetje te leven zoals Hij mij heeft voorgeleefd, proberen mens te zijn met aandacht voor anderen, een mens op zoek naar het goede voor mijn medemensen, die net als Jezus aandacht heeft voor anderen in nood of die het minder hebben getroffen, als ik zo probeer te leven breng ik het Rijk Gods nabij.
( preken.be + embe)
*******************************************************************************************************************************

Ter inspiratie

Hij trok naar de uithoek van het land, ver weg van zelfzekere heersers, naar het land van  de zee,
het land van schaduw en duisternis, het land van de minderen, die niets te zeggen hebben.
Daar roept Hij mensen bij hun naam en geeft ze een gezicht, jij daar en jij daar, kom, en loop achter Mij aan.
Voortaan zullen jullie mensen vangen in plaats van vissen.
Haal mensen uit die zee van onheil en duisternis, bevrijd ze uit die zee van eenzaamheid en verlatenheid.
Trek ze aan land!
In dat land ga je achter Jezus aan en draag je licht uit, omdat je elkaars naaste wordt, omdat je zorg draagt voor elkaar,
omdat je recht laat ervaren en gelijkheid.
Achter Jezus heb je een gezicht en een naam: broeder en hoeder van je naaste zullen ze je noemen,
en je eerste stap zal een stap van de zee naar het land zijn; uit het water getrokken,
opnieuw geboren om te leven met en voor elkaar in Gods naam!


 

Archief preken