Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de derde zondag van de Veertigdagentijd 19 en 20 maart 2022


Preek van de week voor de derde zondag van de Veertigdagentijd 19 en 20 maart 2022

Iemand had in zijn tuin een vijgenboom staan die nog nooit
vrucht had gedragen. Hij wilde hem laten omhakken, maar
zijn dienaar zei:'Laat mij de grond eromheen eerst nog
eens omspitten.'
(naar Lucas 13,6-9)

overweging bij dit zondags evangelie

Omhakken? Nee, nog even bemesten en omspitten
In dit evangelie van Lucas komt een belangrijk probleem ter sprake, als mensen getroffen worden door tegenslag,
ziekte, overlijden, terreur, oorlog, of door welk noodlot dan ook, komt nogal eens een reactie van:'God, waarom
moet ons dat nou overkomen? God waar ben je?Waaraan hebben we dat verdiend? Waarom doe je ons dat aan? Een
reactie die te begrijpen is, zeker nu met die oorlog in de Oekraïne. Deze tegenslagen komen dikwijls onverwacht en
ongewenst, we zouden graag een leven hebben zonder ziek te zijn, oorlog, pijn en verdriet, maar helaas zo is het leven
niet. Maar naast deze dingen geeft het leven ons ook wel hoop op voorspoed, verandering of beterschap, en misschien
vrede en verbondenheid met God. We moeten er rekening me houden dat God ook tot je komt als je in moeilijkheden
geraakt, maar ook bij onze medemensen die in armoede verkeren, bij de zovele vluchtelingen, daklozen en in oorlogs-
gebieden zoals nu in de Oekraïne, en nog andere plaatsen. Wat voor iemand is Hij, die Vader van Jezus, die goede
Vader van liefde? Waarom laat Hij al dat kwade in onze wereld gebeuren, wat heel veel leed, doden, gewonden en schade
veroorzaakt? Neen, wij hebben de vrijheid van Hem gekregen, en zijn daar zelf de oorzaak van, het is allemaal mensen-
werk, zeker de machthebbers die enkel denken aan macht en niet aan de medemensen, en al het leed wat ze veroorzaken.
Bekering is nodig, misschien komt dat bij hun niet op. En toch is de Heer, degene die met ons meetrekt, Hij veroorzaakt het
lijden niet, maar blijft ons heel nabij in alle ellende die ons kan overkomen. Hij is bij je in goede, maar ook in minder goede
dagen, en de vraag is: hoe ga ik met Hem om, heb ik oog en hart voor mijn medemensen? 'Ik zal er zijn voor jullie', heeft
Hij ooit gezegd, en Ik kan alleen iets doen door jullie inzet en medewerking, bij wat er allemaal mis kan gaan in onze wereld,
groot of klein. De Heer kan hulp bieden met onze handen, Hij kan troosten, inspireren en hoop geven als wij
zijn Woorden gebruiken, en in de praktijk brengen. Misschien klinkt het vreemd, maar de Heer heeft zich afhankelijk
gemaakt van onze handen, gedachten, onze ogen, mond en hart, Hij is als een stille kracht die mensen kan inspireren om
Zijn handen te zijn, en geeft hoop en kracht! Over die vragen vertelt Jezus in dit verhaal van Lucas, een mooie parabel
over een onvruchtbare vijgenboom in zijn boomgaard. Jezus vergelijkt de mens met een vijgenboom, en we moeten ons
afvragen wie zijn wij in deze parabel. Breng ik ook geen vruchten voort van aandacht, liefde, hulp, vrede en delen en inzet
voor een betere wereld? Zijn wij ook een onvruchtbare vijgenboom? Dan zegt de heer van de Tuin misschien wel:'Hak die boom maar
om, want hij brengt toch niets op! Jezus ziet het anders en zegt:'Eerst de grond rond de boom omspitten en goed bemesten,
dan groeien er misschien volgend jaar wel vruchten aan. Jezus geeft steeds weer kansen, Hij wil telkens hoopvol opnieuw
beginnen met ons, in deze veertigdagentijd krijgen we weer een kans om proberen vruchten te laten groeien, ook al hebben
we iets verkeerd gedaan. Deze veertigdagentijd is bij uitstek een periode om onze grond door de Heer te laten omspitten,
en onze groeikracht te laten versterken met zijn Woorden als bemesting, de grote Tuinman blijft ons kansen
geven om vruchten te dragen, Hij heeft héél veel tijd en geduld met ons!
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************************
God is alleen een God van vrede, Hij is geen God van oorlog en geweld, en wie geweld ondersteunt, ontheiligt zijn naam!
(paus Franciscus)
**************************************************************************************************************

Vijgenboom


Als een vijgenboom staan wij geplant, in de boomgaard van O.L.Heer.
Er is water dat leven geeft en zon die hem doet bloeien.
Toch brengen wij soms geen vruchten voort, en leven we ook weleens
te weinig vanuit de hoop, vertrouwen en kracht van de nabijheid van onze Heer.
Daardoor is Zijn Zorg en Liefde voor ons, niet altijd zichtbaar door ons.
Waarom blijft die vijgenboom staan, als hij 'het leven' niet in zich heeft?
Als O.L. Heer ons niet had geplant, dan waren wij allang 'omgehakt' en vergeten.
Maar ... Hij besteedt aan ons zijn beste Zorg, wacht en heeft geduld,
totdat wij ons bezinnen, en we dan weer volop vruchten kunnen dragen.
***********************************************************************

Nieuwe kans


We krijgen van O.L.Heer steeds opnieuw de kans, om het over een andere,
betere boeg te gooien, en vruchten te worden voor anderen.
Laten wij samen ons geloof in die Heer belijden.

Geloof in de Heer, schepper en drager van al het leven, dus ook dat van ons,
die telkens weer mensen aanspreekt en bevrijdt.

Geloof in Jezus, Mens vol van onze Heer, die de vijgenboom niet omhakt,
maar de grond rondom omspit en bemest, zodat hij vruchten zal gaan dragen;
die ons mensen weer tot leven roept, en tot onderlinge verbondenheid.

Geloof in de heilige Geest, die ons tot inkeer brengt en vergeving schenkt,
en inspiratie geeft, die harten opent voor elkaar, en daarin zijn Liefde zaait.

Geloof in een gemeenschap van mensen, die tot leven geroepen zijn,
en in liefde willen samenleven in heel Zijn schepping.

Geloof in Zijn Liefde voor alle mensen, trouw en verwarmend.
*********************************************************************

Tuinman


Een beetje vreemd is Hij wel, die Tuinman, in zijn boomgaard heeft Hij een
vijgenboompje geplant, maar hij wil maar niet bloeien en vruchten dragen.
En wie nu denkt dat Hij dat vijgenboompje omhakt, om er een ander een
beter boompje voor in de plaats te zetten, heeft het mis.
Want de Tuinman hakt het boompje niet om, sterker nog, meer dan naar al die
andere bomen in zijn boomgaard, gaat juist naar dit boompje zijn zorg en aandacht uit.
Hij blijft maar bezig en zorgen voor dit vijgenboompje, al drie jaren lang.
De Tuinman zegt:'Ik zal er zijn voor jou!', dus krijgt het weer een nieuwe kans
en wordt het vijgenboompje gespaard.
*****************************************************************************

Inspireer ons


Heer van iedereen, U nodigt ons uit om uw droom tot de onze te maken.
Om zo de wereld om te vormen, tot een plek waar het goed is om te wonen,
voor iedereen, maar helaas lukt dat nog steeds niet.
Open onze ogen voor de mogelijkheden, die U ons in handen hebt gegeven.
Bemoedig ons en spoor ons aan tot nieuwe mogelijkheden, om zo een steentje
te kunnen bijdragen, tot vrijheid en vrede, geluk en welzijn, dat iedereen graag zou willen.
*******************************************************************************

Gebedje


Heer, als het ons niet lukt om lief en eerlijk te zijn,
heb Jij toch altijd geduld met ons, net als met de vijgenboom.
Jij gelooft dat het ons toch wel gaat lukken, om vruchten te dragen.
Je wacht op ons, en je maakt ons sterk, help ons om elke dag opnieuw
bij Jou te horen, met onze vruchten.
*************************************************************Jezus wordt gegeseld


Nog diezelfde avond werd Jezus in de Hof van Olijven, gevangen genomen en even later
ter dood veroordeeld, omdat Hij zich Gods Zoon noemde, wat Hij ook werkelijk was.
De volgende dag brachten ze Hem bij de Romeinse landvoogd Pilatus, om te eisen dat hij
Jezus zou laten kruisigen. Pilatus vond echter geen schuld in Jezus, maar gaf toch het
bevel Hem te laten geselen. De Romeinse soldaten namen Jezus mee, trokken Hem zijn
kleren uit, en begonnen Hem op zijn rug te slaan, wat ontzettend veel pijn deed.
Wat wij verdiend hadden om onze zonden, dat heeft Jezus voor ons willen verduren.Archief preken