Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de derde zondag (zondag Gaudete verheug je) van de Advent

Preek van de week voor de derde zondag (zondag Gaudete verheug je) van de Advent

Toen ze Hem vroegen of Hij de Messias was, antwoordde Jezus:
'Blinden zien weer en kreupelen lopen, doden staan op
en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd.'
( naar Matteüs 11,2.4-5)

overweging bij dit zondags evangelie

Niet dromen maar doen

Vorige week lazen we hoe Johannes de Doper vol vuur predikte in de woestijn, zijn boodschap vond gehoor bij velen.
Ze hadden veel respect voor die sober levende man in zijn kameelharen mantel, maar Herodes vond hem een bedreiging.
en liet hem in de gevangenis werpen, omdat hij bang was voor een opstand tegen hem. In de gevangenis hoort Johannes

over de wonderen van zijn neef Jezusen stuurt volgelingen naar Hem toe met de vraag:

'Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?'
Opvallend is dat Johannes op zijn vraag geen duidelijk ja of nee krijgt, ook geen teken uit de hemel waaruit hij zou
kunnen opmaken dat Jezus daadwerkelijk de Messias is. Hij had de komst van een Messias aangekondigd,
die de wereld zou oordelen in vuur, als iemand die de wan in de hand heeft om het koren van het kaf te scheiden om het
daarna te verbranden, maar hij hoorde iets heel anders i.p.v. geweld kondigde Jezus de barmhartigheid aan.
Hij liet aan Johannes boodschappen: Kijk naar de kleine, hoopvolle dingen die rondom Mij gebeuren, dat zijn de tekenen
die God geeft om de Messiaanse tijd aan te kondigen, Jezus voegt eraan toe:'Zalig hij die geen aanstoot aan Mij neemt'.
Er is een nieuwe tijd aangebroken:'Blinden verlos ik van hun uitzichtloosheid en lammen van hun onbeweeglijkheid;
melaatsen voer Ik uit hun sociale verbanning en doven kunnen de klanken van de wereld, liederen en liefde terug horen;
zelfs wat dood is richt zich weer op en begint een nieuw leven, en aan armen verkondig Ik de Goede Boodschap'.
Hij veroordeelde geen zondaars maar zat er zelfs bij aan tafel, i.p.v. mensen uit te sluiten, bracht Hij hen nieuw leven.
Wij staan vaak in dezelfde situatie als Johannes, wij komen met de persoon van Jezus ook niet klaar, hoe meer men zich
aan Hem overgeeft, des te groter worden vaak de vragen omtrent de persoon Jezus. Hij is altijd anders dan wij, mensen.
Ons geloof wordt dikwijls op de proef gesteld, zo van; ik had gehoopt dat Hij mij zou helpen, maar Hij laat mij in duisternis.
Ik had gehoopt dat Hij mij of mijn dierbare zou genezen, zou verlossen van mijn of zijn kruis maar blijkbaar word ik aan mijn
lot overgelaten, ik zou verwachten dat God straffend ingrijpt, een oordeel zou vellen over het kwaad in onze wereld, en wat zie ik?
Is het misschien daarom dat zo velen vandaag God de deur wijzen  omdat Hij niet beantwoordt aan wat God voor hen zou moeten zijn?
Op een of andere manier zullen onze ogen open moeten gaan voor de wijze waarop God aan het werk is, waarschijnlijk doet God iets anders dan wij verwachten, zijn onze ogen meer gericht op dingen waar Hij niet zozeer mee bezig is.
Als ik wil weten of onze huidige samenleving op de juiste weg is, dan verwijst Hij ook naar ons naar wat in onze tijd aan het gebeuren is.
Ook nu zijn er blinden, blind voor wat goed en mooi is, wat toekomst heeft en inzet verdiend, maar ook die het niet meer zien zitten,
die in hun leven geen lichtstraal meer zien om hun een uitweg te wijzen. Ook nu zijn er mensen lamgeslagen door de houding van anderen, of door gebeurtenissen die ze meegemaakt hebben, die niet meer vooruit komen, niet meer meekunnen met onze maatschappij, ben nergens steun vinden. Sommigen worden anno nu nog steeds als melaatsen behandeld, vreemdelingen die niet echt welkom zijn,
arbeidsmigranten die we eigenlijk ongewenst vinden, maar die wij toch niet kunnen missen omdat ze werk opknappen dat wij liever niet doen.
Wat jullie voor deze mensen doen, zegt Jezus, is het waarmerk van deze nieuwe tijd. De eigentijdse vertaling van het evangelie is de zorg voor het geluk en welzijn van de ander, daarvoor is ook deze adventstijd, zo stellen wij een teken dat het Godsrijk komende is, met veel geduld met kleine stappen en een lange adem. Wat God in Jezus begonnen is, daarmee gaat Hij verder, maar nu door ons. Durf je het aan?
( preken.be + embe)
******************************************************************************************************************************

Goede mensen,
deze Adventsperiode maakt ons duidelijk dat het anders kán in deze wereld.
Dat het anders kán met ons leven.
Advent is de tijd waarin wij opgeroepen worden om, hier en nu, Gods droom waar te maken.
En wij staan er niet alleen voor.
Jezus komt naar ons toe.
Met onze eigen medewerking en met Jezus in ons hart kan die droom werkelijkheid worden:
vandaag al, morgen al.
Gods licht schijnt voor elke mens die in deze wereld komt.
Het is een zacht en moederlijk licht.
Het verbindt en geneest onze wonden.
Het leert ons wie we eigenlijk zijn: kinderen van God.
*********************************************************************************

3e week Advent

Denk niet dat je veilig bent als jij niet op de Heer vertrouwt
God die alleen je hart echt kent weet of je van en ander houdt.

De Heilige Geest wil God jou geven dat heeft Hij jou beloofd
Hij maakt jou schoon van al je zonden zoals het water schoon maakt bij de doop.
( Ina van der Welle)
**********************************************************************
 

Archief preken