Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de dertiende zondag door het jaar 29 en 30 juni 2019.

Preek van de week voor de dertiende zondag door het jaar 29 en 30 juni 2019.

Terwijl Jezus en zijn leerlingen hun reis naar Jeruzalem voortzetten,
zei iemand onderweg tegen Hem: 'Ik wil je volgen, Heer, waar Je ook naar toe gaat.'
( naar Lucas 9,57)

overweging bij dit zondags evangelie

Volg Mij, niet achterom kijken
Vastberaden is Jezus met z'n leerlingen op weg gegaan, een tocht naar Jeruzalem, Hij weet wat Hem daar te wachten staat,
maar Hij aarzelt niet, daar in Jeruzalem de plaats van zijn lijden, dood en...verrijzenis.
Hij was vastberaden zo schrijft Lucas in zijn evangelie.
Zo komen ze op hun tocht aan in een Samaritaans dorp waar ze wilden overnachten, maar Jezus en zijn leerlingen zijn daar niet welkom.
De inwoners immers leefden al jaren in vijandschap met de joden uit Jeruzalem, twee leerlingen; Johannes en Jacobus,
wilden de dorpelingen daarover aanspreken, sterker nog, 'vuur uit de hemel wilden ze over hen uitroepen', omdat ze niet welkom waren.
Jezus werd boos op de twee en wees hen streng terecht: laat je niet meeslepen door tweespalt uit het verleden,geen wraak, geen vernietiging, Hij loopt als vredesstichter door vijandig gebied, Jezus loopt door, dan maar naar het volgende dorp, Hij laat zich niet ophouden door het verleden.
Hij wil niet mensen zijn wil op leggen, het geloof van Jezus is wel radicaal, maar niet fanatiek.
Hier geen spoor van fanatisme, dat tot op de dag van vandaag de godsdiensten teistert.
'Als je onderweg wordt afgewezen, keer je dan om, schud het stof van je voeten en houd voor ogen waartoe je op weg bent',
dit zegt Jezus tegen zijn leerlingen.
Onderweg naar de tempel in Jeruzalem, de stad van God, de tempel waar de gevestigde orde heerste, strenge wetten, en een gestold geloof.
In dit Jeruzalem zal Jezus de schijnheiligheid blootleggen en dat zal Hem zijn leven kosten.
Geloven is ook onderweg zijn, optrekken naar het Koninkrijk van God, als ik met Hem onderweg wil gaan, bij Hem wil blijven horen,
dan betekent dat beweging, geen rust.

Even later komt iemand naar Hem toe, 'Waar woon je', vraagt deze aan Jezus, 'Waar moet ik naar toe'? Maar Jezus woont nergens, Hij is onderweg
Hij heeft huis nog haard, zelfs geen kussen om zijn hoofd te rusten te leggen.
Nóg iemand wil mee om Hem te volgen, maar hij heeft eerst nog andere verplichtingen, zijn vader is overleden, en er moet van alles geregeld worden,
zijn begrafenis, een erfenis verdelen, maar Jezus laat zich niet ophouden, ook niet door iemand die nog van alles moet doen.
Een derde man die zich meldt, wilde eerst nog afscheid nemen van zijn huisgenoten en vrienden, alvorens hij Jezus wilde volgen, dat neemt heel wat tijd.
Lucas besluit met een opmerking van Jezus, die menigeen zal aanspreken; 'Wie het land gereed wil maken om te kunnen zaaien,
en bij het ploegen steeds achterom kijkt, riskeert kromme voren te trekken, het land wordt dan onbruikbaar, Mij volgen betekent;
niet achterom kijken, los laten wat je daarbij zou hinderen. Wat Jezus bedoelt is:
'Laat het verleden voor wat het is en sla je hand aan de ploeg, op weg naar de toekomst, de toekomst van het Rijk Gods, werk daaraan met al je kunnen,
je leven lang, blijf niet stil staan bij mislukkingen, laat je niet uit het lood slaan wanneer het niet loopt zoals je zou willen.
Als je Mij wilt volgen mag je niet wegkruipen in je veilige holletje, je moet de gevaren van deze tijd trotseren, en opkomen voor gerechtigheid,
voor de minder bedeelden, je moet een christen durven zijn in weer en wind.
Ik wil wel leerling van Jezus zijn, maar... eerst heb ik nog zoveel andere dingen te doen, die schijnbaar belangrijker zijn, en hol ook achter van alles aan.
Lucas vertelt dit verhaal opdat ook ik misschien wat minder smoesjes gebruik om uit te stellen, wat de liefde vraagt.
( preken.be + embe)
****************************************************************************************************************************************

Gebed

Doe je ogen maar open, dan zul je God zien, Hij houdt de deur voor je open.
En Hij zegt: 'Als je je vasthoudt aan Mij, dan zal Ik je helpen.
Als je Mij roept en vertrouwt, dan zal Ik er zijn.
Ik zal voor je zorgen zolang je leeft, nee, langer nog, want vrienden van Mij,
die gaan nooit verloren.'
 

Archief preken