Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de dertigste zondag door het jaar 27 en 28 oktober

Preek van de week voor de dertigste zondag door het jaar -B- 27/28 oktober 2018

Toen Jezus wegging, zat Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg.
Jezus riep hem en vroeg:'Wat wil je dat Ik voor je doe?'
Hij antwoordde:'Rabboeni, dat ik weer kan zien.'
( naar Marcus 10,46.51lees ook Marcus 10,46-52)

overweging bij dit zondags evangelie

Met nieuwe ogen

Marcus neemt dit verhaal niet zo maar op in zijn evangelie, eigenlijk maakt hij zich een bedenking:
'Hoe konden we toen als leerlingen toch zo dom zijn, dat we niet zagen waar het echt op aan kwam bij Jezus' leven.
Wat waren wij toen toch blind, zo blind dat Jezus soms moest zeggen:'Begrijpen en verstaan jullie het nu nog altijd niet?
Jullie hebben toch ogen, zien jullie dan niet?'De blinde Bartimeüs wijst ons hier de weg!
Je kunt Jezus pas echt zien en te weten komen wie Hij is als je Hem navolgt, tot dat inzicht wil Marcus zijn lezers brengen.
Achteraf is dit allemaal duidelijk geworden, maar op het moment zelf beseften wij het niet, zegt Marcus.
Wij allemaal, volgens Marcus, waren te druk met onszelf bezig en blind voor de noden van de anderen, in die tijd.
Blind waren wij voor de moeilijke weg die Jezus gegaan is, en blind waren wij voor de mensen aan de kant van de weg,
aan de rand van de samenleving, wij zagen als leerlingen dat toen nog niet.
Zoals zo dikwijls bij het lezen van een evangelie, kan ik me ook nu weer afvragen welke rol ik erin zou spelen; die van blinde, van de omstanders of van Jezus.
Net als de blinde Bartimeüs ken ik ook momenten dat het me niet meer gaat, dat het me allemaal teveel wordt, en dat kan allerlei oorzaken hebben, ziekte, overlijden, ontslag, div. problemen of moeilijkheden, kortom het wil gewoon niet meezitten.
Heb ik dan net als Bartimeüs, de moed om hulp te vragen, hulp van medemensen, en hulp van God? Vraag ik dan ook aan Jezus, aan God:
'Heer, heb medelijden met mij, want ik kan de problemen niet meer aan, ik ga er onderdoor, sta me a.u.b. bij, geef me sterkte, moed en doorzetting.'
En ben ik even moedig als Bartimeüs? Velen schreeuwen hem toe dat hij moet zwijgen, maar hij laat zich niet afschrikken, hij geeft niet op hij blijft herhalen:'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij', geef ook ik nooit het vertrouwen op dat God, Jezus, mij niet in de steek laat?
Nog al eens ben ik toch ziende blind, dan zie ik de miserie van anderen niet, heb ik geen oog voor mensen in nood, zieken, gehandicapten, mensen met problemen.
Als die mensen op mij een beroep doen, reageer ik misschien zoals de omstanders tegen Bartimeüs.
Zo van 'zwijg, man, laat me met rust, ik heb al genoeg aan mezelf', ben ik dan enkel met mezelf bezig?
Of ben ik niet ziende blind, en wil ik mensen echt helpen, door hulp te bieden, een luisterend oor te zijn, aandacht of een schouderklopje te geven.
Gewoon er zijn voor de anderen, kan ik dat ook, en doe ik dat ook: hulpvaardig zijn en moed inspreken als het nodig is?
En kan ik mij ook aan Jezus spiegelen? Jezus die aan de blinde vraagt:'Wat wilt ge dat ik voor je doe?'
Het is een heel eenvoudige zin, maar hem naleven zal niet altijd makkelijk zijn, geen voorwaarden, eisen, en na te volgen regels, alleen maar hulpvaardigheid.
En dan is er nog de vraag van de blinde Bartimeüs:'Rabboeni,( mijn Meester), maak dat ik kan zien.'Waarop Jezus antwoord:'Ga, uw geloof heeft u genezen.'
Kan Hij dat ook tegen mij zeggen? Is mijn geloof zo sterk en vol vertrouwen dat het mij gelukkig maakt in mijn leven?
Dat het mij kracht geeft in tijden van nood? Dat het mij behoedt voor allerlei verleidingen die mij omringen, en zich van mij meester willen maken, van het kwaad van egoïsme, tot het grote gelijk, en van onverschilligheid t.o.v. mijn medemensen.
Of doe ik toch zoals die blinde uit dit verhaal: zijn geloof heeft hem genezen, en hij volgt Jezus, doe ik dat ook: Jezus volgen?
Ben ik écht zijn leerling in mijn doen en denken? Probeer ik te leven naar zijn woorden en daden van liefde, vrede en gerechtigheid?
Dat mijn geloof mij mag genezen van mijn ziende blind zijn, zodat ik de wegen kan gaan die Jezus mij is voorgegaan.
De genezing van Bartimeüs is een wonderlijk verhaal, eigenlijk een verrijzenis verhaal!
(preken.be + embe)
*********************************************************************************************************************************************

Gebed
Heer, geef dat ik zien mag, zien met nieuwe ogen.
Zien wat me te doen staat, zien waar ik mag lopen op uw weg.
Geef toch dat ik de oude mantel van de machteloosheid kan afgooien
en zonder de ballast van 'ik heb het wel gezien' kan meegaan op jouw tocht naar mensen,
zoals ik er vroeger een was.
Dat we toch zien mogen wat er werkelijk met hen aan de hand is.

Archief preken