Kies uw kerk

Preek van de week

preek van de week voor de drieendertigste zondag door het jaar 16 en 17 november 2019

preek van de week voor de drieendertigste zondag door het jaar 16 en 17 november 2019

'Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam', zei Jezus.
'Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.
Als je volhardt, zul je je leven winnen.'
( naar Lucas 21,17-19)

overweging bij dit zondags evangelie

Houd moed, geen paniek!

Het is geen rooskleurig evangelie van Lucas deze keer, hij laat Jezus spreken over het einde der tijden.
Mensen staan met Jezus naar de schitterende pracht van die grandioze tempel van Jeruzalem te kijken.
Maar Jezus geniet er niet van, Hij zegt dat die onovertroffen tempel verwoest zal worden, er zal geen steen op de andere blijven.
Voor de Joden was dit het einde, en wel het einde der tijden, daarom vragen ze aan Jezus wanneer dit staat te gebeuren.
Het antwoord kwam in het jaar 70 toen het stevig bouwwerk door de Romeinse bezetting met de grond gelijk gemaakt werd.
Dit stukje evangelie wil helemaal niet aantonen dat Jezus gelijk had, zeker niet, Jezus voorspelt hier zelfs niet eens de toekomst.
Hij zegt gewoon:'Niets menselijks is eeuwig, alles is vergankelijk, die waarheid past Hij ook toe op de tempel van Jeruzalem,
omdat die in de overtuiging van de Joden nu eenmaal onaantastbaar was. Jezus doet helemaal geen voorspelling over het einde der tijden.
Maar Hij geeft beeldende voorbeelden van dingen die door de natuur worden veroorzaakt, zoal aardbevingen, orkanen en vulkaanuitbarstingen.
Maar ook dingen die door ons mensen worden veroorzaakt: strijd van volk tegen volk, hongersnood, moord en doodslag, verraad en vernedering, ruzie binnen eigen familie, ook die dingen en verschrikkingen maken deel uit van het leven van de mens en de wereld zegt Hij, maar als je mijn volgeling wilt zijn, gedraag je dan anders. Hoe anders? Geloof om te beginnen niet in onheilsprofeten zegt Jezus, de profeten van geweld, oorlog en terreur, of zij die de hemel op aarde beloven, of die van het eigen volk of ras eerst en mensen hun eigen schuld geven als ze arm, ziek of hongerig zijn, geloof ze niet, al die valse 'profeten'.
 

Als er oorlogen en terreur zijn, als je ziet hoe ons milieu en natuur steeds meer verloederd, en ook bij ons het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt en mensen en godsdiensten steeds meer van elkaar vervreemden, denk dan niet meteen dat het einde nabij is.
Natuurlijk is de wereld eindig, zoals ook ons leven eindig is, er zijn inderdaad tekenen dat het einde komen zal, zoals er ook tekenen zijn dat aan ons leven een einde komt, je hoeft maar één keer ernstig ziek te zijn geweest omdat te weten.
Maar onze wereld zal voorlopig echt nog niet vergaan, alhoewel er velen zijn die heel negatief denken over deze tijd en de toekomst.
Alles gaat naar de knoppen en veel van de rampspoed waar het in dit evangelie overgaat, zien zij al werkelijkheid zijn.
Er gaat natuurlijk veel verkeerd in onze wereld, maar het is niet allemaal negatief, er gebeuren ook vele positieve dingen, dichtbij en veraf, dingen die hoop geven voor de toekomst, mensen die niet bij de pakken gaan neerzitten, maar die zich blijven inzetten voor een betere wereld.
En als wij echt gelovige mensen willen zijn, dan moeten ook wij positief blijven denken en toekomstgericht bezig blijven, want alleen als je dat kunt, dan leef je pas echt, ook in moeilijke dagen proberen een positieve kijk op het leven te behouden, en dat is zeker niet gemakkelijk, maar je bent een gelukkig mens als je dat kunt opbrengen. Jezus belooft:'In welke ellende je je ook bevindt, Ik zal bij je zijn', zegt Hij, en Ik zal je bijstaan, laat je niet uit het veld slaan. Geen haar op je hoofd zal verloren gaan, en door standvastig te zijn zul je je leven winnen.'
Ja, ooit zal de wereld vergaan, maar op Gods liefde staat geen tijd, Zijn geestkracht overstijgt onze wereld en ons heelal,
en als ons einde komt en uiteindelijk ook het einde van deze wereld, worden we opgenomen in Gods eeuwigheid, zo mogen we geloven.
Jezus, die ons de wijsheid verkondigt, wijsheid en waarheid uit de hemel, hij wil ons de dingen niet mooier voorspiegelen dan ze zijn.
Wie voor het goede kiest komt het kwade tegen.
( preken.be +embe)
*******************************************************************************************************************************

Gebed
Hoop, geloof en liefde, zijn dat niet de steunpilaren van ons christen zijn?
Hoop is niet de vlucht in een droom.
Hoop is de kracht die mensen vooruit helpt.
Hoop gaat over toekomst.
Hoop is wat mensen overeind houdt in een verschrikkelijk heden,
en ze tegen alles in doet geloven dat er een betere toekomst is!
( Mia Doornaert)
*****************************************************************


 

Archief preken