Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de drieendertigste zondag door het jaar 17 en 18 november

Preek van de week voor de Door het jaar drieëndertigste zondag door het jaar - B - 17/18 november 2019

'Hemel en aarde gaan voorbij', zei Jezus,'maar mijn woorden gaan niet voorbij.
Op het einde van de tijd zal Ik iedereen die in Mij gelooft, verzamelen uit de vier windstreken.'
( naar Marcus 13,27.31 lees ook Marcus 13,24-32)

overweging bij dit zondags evangelie

Wat er ook gebeurt
Wanneer in de Bijbel gesproken wordt over het einde der tijden en over het laatste oordeel, dan gebeurt dat met bepaalde beelden:
zons- en maansverduistering, sterren die van de hemel vallen, aardbevingen, vuur, stormen en andere natuurrampen.
Ze horen allemaal bij de verhalenschat van het einde der tijden, zowel Jezus als de profeten gebruikten deze beelden.
We moeten al die catastrofen natuurlijk niet zien als gebeurtenissen die zich dan zo zullen voordoen, Jezus had ook niet de bedoeling,
een beschrijving te geven van hoe dat einde zich zal voltrekken, maar dat vervuld zou worden dat Gods Rijk zou komen!
Toen Marcus dit evangelie verhaal opschreef, was het een heel spannende tijd in Israël, het is dan rond het jaar 75 na Christus.
De tempel in Jeruzalem was in het jaar 70 met de grond gelijk gemaakt, dat was een schokkende ervaring voor de Joden,
de tempel was immers het middelpunt van hun godsdienst beleving, bovendien werden veel christenen van Joodse afkomst vervolgd.
Velen werden gemarteld om hun geloof, velen vonden de dood, veel christenen vroegen zich angstig af: overleven we dit?
Maar die tijd was nog om een andere reden spannend, men geloofde dat Jezus spoedig zou terugkeren, en het Rijk van God zou doorbreken in alle glorie, en er een eind zou komen aan alle narigheid en alles zou goed worden, maar wanneer dat moment zou komen, wist niemand.
Zo was het in die dagen best spannend als je een christen was.
Help, de wereld vergaat, dat gevoel hebben mensen die het slachtoffer worden van grote natuurrampen, en de verwoestingen kunnen verschrikkelijk zijn op sommige plaatsen zelfs het einde van haast alle leven, velen vinden in die verwoesting de dood, maar het is niet het einde van de wereld.
Help, mijn wereld vergaat, dat overkomt mensen die ernstig ziek worden en niet meer beter kunnen worden, of die van de ene op de andere dag zwaar gehandicapt raken, dan komt er een einde aan allerlei zaken die men zo gewoon vindt, en waarvan men denkt niet zonder te kunnen.
En toch is dat einde niet meteen het einde van hun wereld, zelfs in een gehandicapt leven kan het er zijn, toch zin en inhoud hebben,
ook als men weet dat men op weg is naar de dood, omring door goede zorgen van anderen.
Het kan een hele worsteling zijn om het hoofd boven water te houden, om de moed niet te verliezen,
maar ook dan kan het leven nog mooie momenten hebben, momenten die de moeite waard zijn.
Het is goed om zo nu en dan eens even stil te staan bij de betrekkelijkheid van je bestaan in deze wereld, niet om je bang te maken,
daar koop je niets voor, maar om wijs en verstandig met je leven om te gaan.
Er is een bekend gezegde: Je moet elke dag zo leven alsof het je laatste dag van je leven is, die goede raad is geen bangmakerij,
maar als een oproep om heel bewust in het leven te staan en open te staan voor alle mogelijkheden die je vandaag hebt om iets goeds te doen, met je leven, voor jezelf en voor anderen.
Pluk de dag en stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen, en dat wordt nog al eens vergeten.
'Zorg ervoor dat de dag van vandaag telt!' Als christen zou je kunnen zeggen:'Benut de kansen die God je elke dag van je leven geeft ten volle.'  Want God zegt telkens weer tegen jou:'Kijk naar de vijgenboom, die wordt kaal, en bot snel weer uit, wees daarom niet bang, sloof je dan niet uit, probeer niet angstig vast te houden, rijkdom, gezondheid, het zal je toch ontglippen, kijk naar de vijgenboom, leer de tekenen van hoop ontdekken
in je eigen leven en in het leven van anderen.'
'Ook als die kleine wereld van je instort, laat Ik je nooit alleen, maar hou Ik mijn beschermende hand over je, Ik geef je de moed om de gebeurtenissen aan te kunnen, Ik ben bij je als de angst voor de toekomst je overvalt, als er breuken en onverwachte tegenslagen in je leven voorkomen, Ik help je daarbij, en geleid je naar een nieuwe wereld.'
Het zou mooi zijn als je die belofte van Jezus voor je persoonlijk leven, je die zó eigen kunt maken dat je kunt zeggen:
'Heer, vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven, help me die dag zo te leven dat ik Uw nabijheid voel,
en dat door mijn toedoen ook anderen kunnen ervaren dat: 'Hemel en aarde zullen vergaan, maar Uw woord waarheid is en mij helpt om te leven.'
( preken.be + embe)
***************************************************************************************************************************************************

Horen en zien
U horen in het zingen van vogels  het fluiten van de wind
in de roep van mensen - hun lach, hun klacht.

U zien in zaad en vrucht, groei en bloei,
in de opgang en verval - de zorgen van mensen.

U herkennen in vriend en vreemde medestander en tegenspeler -
in allen die ons pad kruisen hoe ook getint, geaard, gevaren.
( Peer Verhoeven)

Archief preken