Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de drieentwintigste zondag door het jaar 7 en 8 september 2019

Preek van de week voor de drieëntwintigste zondag door het jaar -C- 7/8 september 2019

'Wie naar Mij toekomt,'zei Jezus,'moet zijn eigen familie
en zelfs zijn eigen leven durven achter te laten, anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen.'
(naar Lucas 14,26-27)

overweging bij dit zondags evangelie

Leerling van Jezus zijn? Denk eerst goed na!

Jezus die oproept tot haat, wie had dat ooit achter Hem gezocht, dat kan toch niet?
Luidt zijn gebod niet juist de liefde: Gij zult uw naasten beminnen als uzelf, het lijkt wel of Hij het hier precies omgekeerd zegt.
En toch staat er:'Als iemand naar mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn partner en kinderen, zijn broers en zussen,
ja zelfs zijn eigen leven niet haat, en zijn kruis niet wil dragen, kan mijn leerling niet zijn.
Daar ga je dan met die lieve Jezus, die altijd iedereen toelaat en nooit iemand afwijst.
Zou Hij dat nu echt zo bedoelen, zou Hij die mensen, die je het meest nabij zijn, uitsluiten van zijn grote gebod van naastenliefde?
Het geeft ook aan dat het christendom toch iets anders lijkt te zijn, dan de toen gekende godsdiensten.
Jezus waarschuwt hier dat volgeling worden van Hem niet betekent dat je een zorgeloos leventje tegemoet gaat, integendeel misschien.
Ook voor ons is dat nog altijd een belangrijke boodschap, net zoals in een relatie met mensen de ander centraal staat en het niet alleen om jezelf draait, zo is het ook in de relatie God - mens. Je zult een volgorde in moeten voeren, wie komt op de eerste plaats? Is dat God?
Je gelooft omdat je gelooft dat Hij in jou gelooft, niet om op een mooi blaadje te komen staan of als een soort verzekering tegen van alles.
Jezus houdt mij in dit verhaal een spiegel voor:'Wil ik echt een volgeling van Jezus zijn? Wat heb ik daarvoor over?'
Als ik tegen Jezus zou zeggen:'Ik wil wel echt christen worden en je volgen, maar...als het maar niet te veel tijd en energie van me vraagt, want ik heb al zoveel dingen die mijn aandacht en inzet vragen.' Het antwoord van Jezus zal dan zijn:'Je snapt er niets van, je christen-zijn staat niet los van wat je al allemaal doet en waar je mee bezig bent, je christen-zijn kun je niet beperken tot een bepaald stuk van je leven, of een deel van je tijd.
Je bent christen in alles, in je gezond zijn, en in je ziek zijn, je werk, school en relaties, je kunt het niet reserveren voor bijv. een bepaalde avond.
Christen ben je altijd, of je bent het niet, en als er dingen zijn waarmee je je christen-zijn niet kunt combineren, bijv.allerlei verlangens en fantasieën die je bij je bemerkt en tegen Gods bedoeling ingaan, kies je dan voor jezelf, of blijf je kiezen voor de weg van Jezus?
Dat woord van Jezus over jezelf haten is in alle tijden actueel, Hij wil mij duidelijk maken dat gelukkig zijn met God, niet hetzelfde is
als lekker in je vel zitten, als je wilt meebouwen aan Gods Koninkrijk wordt het geen aangename 'werkvakantie.'
De slotregel van dit evangelie kan mij misschien verder helpen, niemand kan leerling van Jezus zijn, als hij of zij zich niet losmaakt van alle bezit, daar zit de uitleg, alle bezit, elk bezit, het mooiste, het beste, het dierbaarste, heeft het gevaar in zich dat het je afhoudt van God en zijn Zoon.
Als ik Jezus de vraag zou hoor stellen,'Waarom volg je Mij en wat heb je er voor over?'Wat is dan mijn antwoordt?
Dit evangelie nodigt mij uit even stil te staan en na te denken over die vraag. Wat dan?
( preken.be + embe)
**********************************************************************************************************************************

Gebed

Waarom volg ik Jezus? Is het uit traditie? Of geloof ik vanuit een persoonlijke keuze?
Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat het er wellicht ergens tussenin zit, God.
Open daarom mijn hart voor jouw vriendschap, zodat ik jou méér kan beminnen dan wie of wat ook.
Laat mij met alles wat ik heb en wie ik ben in de voetsporen van Jezus treden.
En geef mij de durf de consequenties van die keuze op mijn schouders te nemen.
( Erwin Roosen)

 

Archief preken